Projecte Pla director Illa T-6 a Sant Cugat del Vallès

Dates2003
EmplaçamentSant Cugat del Vallès
ClientTASINSA
Superfície56.166 m2
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió, Cristóbal Fernández
ImatgesDespatx


La volumetria aprofita la curvatura de les cares llargues del solar per introduir la construcció de quatre edificis en forma de “L” de braços maclats amb alçades i orientacions diferents que generen uns espais exteriors intermedis on miren els diferents edificis. Aquestes peces amb forma de “L”, amb alçades de planta baixa més quatre i planta baixa més vuit van girant entre si en forma de simetria polar, obrint-se, alternativament cap a la zona verda i cap al vial principal d’accés a l’illa T-6.

El gir dels diferents edificis en forma de “molinet”, permet passar des de l’alineació de l’Avinguda Europa fins a l’alineació de vial de Via Augusta, d’una forma natural, resolent de forma elegant la dificultat que representa el gir de les cares més llargues del solar.

Dos a dos, els edificis generen una plaça-espai exterior intermedi, que acota a les zones pavimentades de tot l’àmbit.

Volumètricament cada edifici pot explicar-se com un cos en forma de “L”, de braços de diferents alçades, ortogonals en les parts més exteriors on, les cares que miren cap a l’espai central, s’ha fet un petit gir de les façanes per trencar la rigidesa pròpia dels edificis prismàtics. D’aquesta forma s’aconsegueixen uns espais centrals més harmoniosos.

Projecte Pla director Illa T-6 a Sant Cugat del Vallès

Dates2003
EmplaçamentSant Cugat del Vallès
ClientTASINSA
Superfície56.166 m2
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió, Cristóbal Fernández
ImatgesDespatx


La volumetria aprofita la curvatura de les cares llargues del solar per introduir la construcció de quatre edificis en forma de “L” de braços maclats amb alçades i orientacions diferents que generen uns espais exteriors intermedis on miren els diferents edificis. Aquestes peces amb forma de “L”, amb alçades de planta baixa més quatre i planta baixa més vuit van girant entre si en forma de simetria polar, obrint-se, alternativament cap a la zona verda i cap al vial principal d’accés a l’illa T-6.

El gir dels diferents edificis en forma de “molinet”, permet passar des de l’alineació de l’Avinguda Europa fins a l’alineació de vial de Via Augusta, d’una forma natural, resolent de forma elegant la dificultat que representa el gir de les cares més llargues del solar.

Dos a dos, els edificis generen una plaça-espai exterior intermedi, que acota a les zones pavimentades de tot l’àmbit.

Volumètricament cada edifici pot explicar-se com un cos en forma de “L”, de braços de diferents alçades, ortogonals en les parts més exteriors on, les cares que miren cap a l’espai central, s’ha fet un petit gir de les façanes per trencar la rigidesa pròpia dels edificis prismàtics. D’aquesta forma s’aconsegueixen uns espais centrals més harmoniosos.