Joan Pascual Argenté

Joan Pascual Argenté

Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona al novembre de 1973 amb la qualificació d’Excel·lent.

ACTIVITAT DOCENT
1976-2013
Professor del Departament de Projectes de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona.

2000-2001
Professor del Departament de Projectes de l’Escola d’Arquitectura de La Salle de Barcelona.

1991-1993
Membre dels Tribunals Final de Carrera de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona.