Institut d’Ensenyament Secundari de Viladecavalls

Dates1995 - 1998
EmplaçamentViladecavalls
ClientGISA / Departament d’Ensenyament
Superfície4.500 m2
ArquitectesJoan Pascual
AparelladorSanti Piñol
Enginyer estructuraSTATIC
Enginyer instal·lacionsLluís Duart


L’edifici s’organitza segons un esquema de pinta, format per un cos principal de entre dues i tres plantes situat en direcció nord-sud, i tres braços situats en perpendicular el primer amb una altura de planta baixa i un pis. Aquesta organització, en forma d’espina sobre corredors centrals, és molt freqüent a l’arquitectura escolar, ja que proporciona claredat funcional a l’organització de les diferents zones i una correcta il·luminació de les diverses àrees a través dels patis intermedis. Espacialment en aquest projecte són molt importants les connexions en altura dels àmbits interiors i exteriors, que proporcionen la possibilitat de visió simultània de varis nivells i espais.

Institut d’Ensenyament Secundari de Viladecavalls

Dates1995 - 1998
EmplaçamentViladecavalls
ClientGISA / Departament d’Ensenyament
Superfície4.500 m2
ArquitectesJoan Pascual
AparelladorSanti Piñol
Enginyer estructuraSTATIC
Enginyer instal·lacionsLluís Duart


L’edifici s’organitza segons un esquema de pinta, format per un cos principal de entre dues i tres plantes situat en direcció nord-sud, i tres braços situats en perpendicular el primer amb una altura de planta baixa i un pis. Aquesta organització, en forma d’espina sobre corredors centrals, és molt freqüent a l’arquitectura escolar, ja que proporciona claredat funcional a l’organització de les diferents zones i una correcta il·luminació de les diverses àrees a través dels patis intermedis. Espacialment en aquest projecte són molt importants les connexions en altura dels àmbits interiors i exteriors, que proporcionen la possibilitat de visió simultània de varis nivells i espais.