Escola Pericot a Girona

Dates2010 - 2013
EmplaçamentMontilivi. Girona
ClientGISA –Generalitat de Catalunya
Superfície4.333 m2
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió
AparelladorTecnics G3, Aquidos
Enginyer estructuraSTATIC, Gerardo Rodríguez
Enginyer instal·lacionsPGI
ImatgesDespatx


PRIMER PREMI CONCURS | 2010

El projecte està generat a partir d’un esquema en forma de pinta, amb dues peces paral·leles, unides al voltant de l’accés al Centre amb vestíbul enfrontat a un pati.

El cos de planta baixa, orientat a sud, acull el programa infantil, la biblioteca i l’AMPA amb possibilitat d’accés independent. Al cos de planta baixa més tres, orientat bàsicament a nord, s’hi ubiquen els serveis administratius i la cuina-menjador a planta baixa i tot l’aulari de primària a les plantes superiors.

La disposició dels cossos permet alliberar l’espai necessari per zones de jocs exteriors, donat que en aquesta primera fase la superfície del solar és molt reduïda.

El programa del centre ha estat distribuït tenint present la futura ampliació de l’escola a la parcel·la veïna, un cop s’hagi enderrocat d’edifici existent.

Escola Pericot a Girona

Dates2010 - 2013
EmplaçamentMontilivi. Girona
ClientGISA –Generalitat de Catalunya
Superfície4.333 m2
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió
AparelladorTecnics G3, Aquidos
Enginyer estructuraSTATIC, Gerardo Rodríguez
Enginyer instal·lacionsPGI
ImatgesDespatx


PRIMER PREMI CONCURS | 2010

El projecte està generat a partir d’un esquema en forma de pinta, amb dues peces paral·leles, unides al voltant de l’accés al Centre amb vestíbul enfrontat a un pati.

El cos de planta baixa, orientat a sud, acull el programa infantil, la biblioteca i l’AMPA amb possibilitat d’accés independent. Al cos de planta baixa més tres, orientat bàsicament a nord, s’hi ubiquen els serveis administratius i la cuina-menjador a planta baixa i tot l’aulari de primària a les plantes superiors.

La disposició dels cossos permet alliberar l’espai necessari per zones de jocs exteriors, donat que en aquesta primera fase la superfície del solar és molt reduïda.

El programa del centre ha estat distribuït tenint present la futura ampliació de l’escola a la parcel·la veïna, un cop s’hagi enderrocat d’edifici existent.