Conjunt de 50 habitatges de protecció oficial, locals comercials i aparcament al Poblenou

Dates1997-2000
EmplaçamentPoblenou. Barcelona
ClientREGESA
Superfície7.938 m2
ArquitectesJoan Pascual
AparelladorFrancesc García Hernández
Enginyer estructuraSTATIC, Gerardo Rodríguez
Enginyer instal·lacionsLluís J. Duart, S.L.
ImatgesAleix Bagué


Els tres petits edificis projectats estan emplaçats a una illa característica de la trama de l’eixample del Poblenou, amb una textura urbana de gra petit desenvolupada sobre una xarxa de vials de mides reduïdes. Aquesta illa està afavorida per l’esponjament que provoca l’espai públic que ocupa un 50% del seu sòl. Omplen els buits que va provocar l’enderroc de les tres edificacions de baixa alçada que ocupaven els solars respectius.

Malgrat tractar-se de solars amb mides, orientacions i relacions amb els espais públics perimetrals molt diferents, s’ha redactat un projecte reajustant els paràmetres urbanístics que condicionen els aspectes tipològics, de forma que generi criteris de projecte aplicables als tres edificis simultàniament. És a dir, si això és possible, caldria entendre’l com un únic projecte que, des del conjunt, particularitza cada edifici.

S’ha projectat un maó ceràmic especial per aquesta obra, amb mides de 29×14,5×6 amb una llaga central que canvia totalment la percepció visual dels tancaments ceràmics habituals, assimilant-lo a un sistema d’aplacat.

Conjunt de 50 habitatges de protecció oficial, locals comercials i aparcament al Poblenou

Dates1997-2000
EmplaçamentPoblenou. Barcelona
ClientREGESA
Superfície7.938 m2
ArquitectesJoan Pascual
AparelladorFrancesc García Hernández
Enginyer estructuraSTATIC, Gerardo Rodríguez
Enginyer instal·lacionsLluís J. Duart, S.L.
ImatgesAleix Bagué


Els tres petits edificis projectats estan emplaçats a una illa característica de la trama de l’eixample del Poblenou, amb una textura urbana de gra petit desenvolupada sobre una xarxa de vials de mides reduïdes. Aquesta illa està afavorida per l’esponjament que provoca l’espai públic que ocupa un 50% del seu sòl. Omplen els buits que va provocar l’enderroc de les tres edificacions de baixa alçada que ocupaven els solars respectius.

Malgrat tractar-se de solars amb mides, orientacions i relacions amb els espais públics perimetrals molt diferents, s’ha redactat un projecte reajustant els paràmetres urbanístics que condicionen els aspectes tipològics, de forma que generi criteris de projecte aplicables als tres edificis simultàniament. És a dir, si això és possible, caldria entendre’l com un únic projecte que, des del conjunt, particularitza cada edifici.

S’ha projectat un maó ceràmic especial per aquesta obra, amb mides de 29×14,5×6 amb una llaga central que canvia totalment la percepció visual dels tancaments ceràmics habituals, assimilant-lo a un sistema d’aplacat.