Concurs Torres Llotja a Lleida

Dates2006
EmplaçamentÀmbit La Llotja. Lleida
ClientVolumetric
Superfície27.400 m2
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió, Esteve Puigdengolas
ImatgesDespatx


2n PREMI CONCURS RESTRINGIT | 2006

Els dos edificis que formen aquest projecte, cal entendre’ls a part d’un projecte unitari més global que se situa en els antics terrenys de la Llotja de Lleida i que es desenvolupa al voltant del nou Palau de Congressos i d’uns notables espais públics.

A més de la construcció d’un elevat nombre d’habitatges, el projecte proposa la construcció d’un hotel i d’unes àrees terciàries, usos que complementarien els serveis que oferirà el Palau de Congressos. El primer edifici és una torre de 22 plantes que acull en les plantes inferiors i en les plantes més altes un hotel amb unes 72 habitacions, mentre que a la torre de 16 plantes, a les quatre primeres plantes, s’hi podrien ubicar oficines.

Les dues torres es recolzen sobre un basament continu, que ocupa la pràctica totalitat del solar. S’ha estudiat a fons la secció transversal entre aquests dos edificis i els espais lliures del Palau de Congressos, de manera que sigui un espai continu fortament interrelacionat.

La volumetria del primer edifici pot descriure’s com l’extensió en vertical de quatre prismes al voltant d’un nucli central d’accessos. A mesura que es guanya alçada, l’edifici va perdent massa i volum, produïnt-se un contrapunt a la volumetria més compacta del Palau.

La volumetria del segon edifici es genera d’una forma similar. A partir d’un gir de la mateixa concepció estructural, l’edifici s’organitza a través de dues bandes mes tancades situades en paral·lel al carrer Maials. Això permet que plantes de l’edifici s’encarin preferentment cap a l’espai lliure que es genera entre blocs.

Concurs Torres Llotja a Lleida

Dates2006
EmplaçamentÀmbit La Llotja. Lleida
ClientVolumetric
Superfície27.400 m2
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió, Esteve Puigdengolas
ImatgesDespatx


2n PREMI CONCURS RESTRINGIT | 2006

Els dos edificis que formen aquest projecte, cal entendre’ls a part d’un projecte unitari més global que se situa en els antics terrenys de la Llotja de Lleida i que es desenvolupa al voltant del nou Palau de Congressos i d’uns notables espais públics.

A més de la construcció d’un elevat nombre d’habitatges, el projecte proposa la construcció d’un hotel i d’unes àrees terciàries, usos que complementarien els serveis que oferirà el Palau de Congressos. El primer edifici és una torre de 22 plantes que acull en les plantes inferiors i en les plantes més altes un hotel amb unes 72 habitacions, mentre que a la torre de 16 plantes, a les quatre primeres plantes, s’hi podrien ubicar oficines.

Les dues torres es recolzen sobre un basament continu, que ocupa la pràctica totalitat del solar. S’ha estudiat a fons la secció transversal entre aquests dos edificis i els espais lliures del Palau de Congressos, de manera que sigui un espai continu fortament interrelacionat.

La volumetria del primer edifici pot descriure’s com l’extensió en vertical de quatre prismes al voltant d’un nucli central d’accessos. A mesura que es guanya alçada, l’edifici va perdent massa i volum, produïnt-se un contrapunt a la volumetria més compacta del Palau.

La volumetria del segon edifici es genera d’una forma similar. A partir d’un gir de la mateixa concepció estructural, l’edifici s’organitza a través de dues bandes mes tancades situades en paral·lel al carrer Maials. Això permet que plantes de l’edifici s’encarin preferentment cap a l’espai lliure que es genera entre blocs.