Concurs per la seu de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Barcelona

Dates2002
EmplaçamentSarrià. Barcelona
ClientFerrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
Superfície4.429 m2
ArquitectesJoan Pascual
ImatgesDespatx


PARTICIPACIÓ EN CONCURS RESTRINGIT | 2002

Urbanísticament, el repte principal del projecte era eliminar l’efecte de barrera urbana que té actualment aquesta àrea, punt d’articulació entre dos barris històricament mal connectats per causa del tall format per la construcció del ferrocarril.

Es pot descriure el projecte com la juxtaposició d’una sèrie de peces rectangulars d’uns 46x18m que giren al voltant d’un gran atri-placeta oberta respectivament cap el carrer Sentmenat i cap a la Via Augusta. Dos d’aquests rectangles es situen en paral·lel a Vergós, separats 30m entre si. Les altres dos es situen perpendicularment i en paral·lel a Sentmenat i Via Augusta. No toquen a terra: la peça paral·lela a Sentmenat, de dues plantes, deixa un espai porxat a la planta baixa, connectant aquest carrer amb la plaçeta-atri; la peça paral·lela a Via Augusta és una sola planta situada en el tercer pis des de Vergós: forma un gran pont de relació espacial i visual entre Via Augusta i la plaçeta.

L’atri-central. L’atri central és un espai-passatge que ajuda a relligar les dues parts del teixit urbà que han estat separades des de la implantació del ferrocarril i dels seus edificis de serveis. Però, més enllà d’això, contribueix de forma important en la qualitat dels edificis que la formen, ja que dóna excel·lents condicions d’il·luminació i ventilació als dos edificis.

Concurs per la seu de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Barcelona

Dates2002
EmplaçamentSarrià. Barcelona
ClientFerrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
Superfície4.429 m2
ArquitectesJoan Pascual
ImatgesDespatx


PARTICIPACIÓ EN CONCURS RESTRINGIT | 2002

Urbanísticament, el repte principal del projecte era eliminar l’efecte de barrera urbana que té actualment aquesta àrea, punt d’articulació entre dos barris històricament mal connectats per causa del tall format per la construcció del ferrocarril.

Es pot descriure el projecte com la juxtaposició d’una sèrie de peces rectangulars d’uns 46x18m que giren al voltant d’un gran atri-placeta oberta respectivament cap el carrer Sentmenat i cap a la Via Augusta. Dos d’aquests rectangles es situen en paral·lel a Vergós, separats 30m entre si. Les altres dos es situen perpendicularment i en paral·lel a Sentmenat i Via Augusta. No toquen a terra: la peça paral·lela a Sentmenat, de dues plantes, deixa un espai porxat a la planta baixa, connectant aquest carrer amb la plaçeta-atri; la peça paral·lela a Via Augusta és una sola planta situada en el tercer pis des de Vergós: forma un gran pont de relació espacial i visual entre Via Augusta i la plaçeta.

L’atri-central. L’atri central és un espai-passatge que ajuda a relligar les dues parts del teixit urbà que han estat separades des de la implantació del ferrocarril i dels seus edificis de serveis. Però, més enllà d’això, contribueix de forma important en la qualitat dels edificis que la formen, ja que dóna excel·lents condicions d’il·luminació i ventilació als dos edificis.