Ordenació urbanística i projecte d’una residència d’estudiants a la Friedrich-Alexander Universität d’Erlangen-Nürnberg (Alemanya)

Dates2013
EmplaçamentErlangen, Alemanya
ClientFAU Erlangen-Nürnberg
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió
ImatgesDespatx


PARTICIPACIÓ EN CONCURS RESTRINGIT

La nova Residència d’Estudiants de la Universitat d’Erlagen-Nürnberg és una peça molt important en l’estructuració de l’eix nord-sud que ha d’unir els àmbits de Ciències Naturals amb les Facultats Tècniques per formar el nou Campus. La concepció arquitectònica i la implantació de la seva volumetria no ha d’interferir en aquest eix de connexió cap al nou espai central que aportarà la reforma de la Roten Platz. A més, haurà de conviure durant uns anys amb els petits edificis de l’actual residencia. Per tant, es reestructuren les circulacions interiors, es situa l’aparcament en el límit est. Es fan compatibles a nivell arquitectònic i paisatgístic les actuals residencies, la nova residencia i el nou aparcament.

Ordenació urbanística i projecte d’una residència d’estudiants a la Friedrich-Alexander Universität d’Erlangen-Nürnberg (Alemanya)

Dates2013
EmplaçamentErlangen, Alemanya
ClientFAU Erlangen-Nürnberg
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió
ImatgesDespatx


PARTICIPACIÓ EN CONCURS RESTRINGIT

La nova Residència d’Estudiants de la Universitat d’Erlagen-Nürnberg és una peça molt important en l’estructuració de l’eix nord-sud que ha d’unir els àmbits de Ciències Naturals amb les Facultats Tècniques per formar el nou Campus. La concepció arquitectònica i la implantació de la seva volumetria no ha d’interferir en aquest eix de connexió cap al nou espai central que aportarà la reforma de la Roten Platz. A més, haurà de conviure durant uns anys amb els petits edificis de l’actual residencia. Per tant, es reestructuren les circulacions interiors, es situa l’aparcament en el límit est. Es fan compatibles a nivell arquitectònic i paisatgístic les actuals residencies, la nova residencia i el nou aparcament.