Ordenació Rambla del Celler a Sant Cugat del Vallès

Dates2000
EmplaçamentSant Cugat del Vallès
ClientAjuntament de Sant Cugat
ArquitectesJoan Pascual
ImatgesDespatx


PRIMER PREMI CONCURS | 2000

La proposta intenta cohesionar els diferents àmbits situats al seu voltant. Amb aquest propòsit, tant els espais públics com els propis edificis, es plantegen de manera que siguin permeables en les direccions principals, tancant així un llarg cicle històric.

Entenem que aquest nou centre cívic de Sant Cugat requereix un dimensionat generós dels espais públics exteriors, criteri que és impossible de mantenir si es pensa en una organització volumètrica en base a edificis aïllats segons cada peça del programa, ja que potser les dimensions de l’espai disponible no es corresponen amb l’abast i ambició dels equipaments fixats al programa.

El primer edifici és un condensador de totes les activitats pròpies de l’Ajuntament, l’Equipament Cultural i els Equipaments Administratius. Genèricament podem indicar que està format per la macla dels diferents volums que optimitza l’organització funcional alhora que, per la seva ubicació, genera múltiples connexions amb els espais públics externs.

El segon edifici reuneix en un sol centre les activitats esportives ja existents amb les de nova creació, relacionades i articulades a través d’un carrer interior que permet l’accés tant als recintes existents com als de nova creació.

El tercer edifici correspon a la implantació de l’edifici d’ús hoteler. Sobre la ubicació plantejada per l’Ajuntament de Sant Cugat es proposa un edifici hoteler per un centenar d’habitacions resolt en doble barra, accessos i serveis en el cos central i doble banda de passadissos per que disposin de ventilació i il·luminació natural.

Ordenació Rambla del Celler a Sant Cugat del Vallès

Dates2000
EmplaçamentSant Cugat del Vallès
ClientAjuntament de Sant Cugat
ArquitectesJoan Pascual
ImatgesDespatx


PRIMER PREMI CONCURS | 2000

La proposta intenta cohesionar els diferents àmbits situats al seu voltant. Amb aquest propòsit, tant els espais públics com els propis edificis, es plantegen de manera que siguin permeables en les direccions principals, tancant així un llarg cicle històric.

Entenem que aquest nou centre cívic de Sant Cugat requereix un dimensionat generós dels espais públics exteriors, criteri que és impossible de mantenir si es pensa en una organització volumètrica en base a edificis aïllats segons cada peça del programa, ja que potser les dimensions de l’espai disponible no es corresponen amb l’abast i ambició dels equipaments fixats al programa.

El primer edifici és un condensador de totes les activitats pròpies de l’Ajuntament, l’Equipament Cultural i els Equipaments Administratius. Genèricament podem indicar que està format per la macla dels diferents volums que optimitza l’organització funcional alhora que, per la seva ubicació, genera múltiples connexions amb els espais públics externs.

El segon edifici reuneix en un sol centre les activitats esportives ja existents amb les de nova creació, relacionades i articulades a través d’un carrer interior que permet l’accés tant als recintes existents com als de nova creació.

El tercer edifici correspon a la implantació de l’edifici d’ús hoteler. Sobre la ubicació plantejada per l’Ajuntament de Sant Cugat es proposa un edifici hoteler per un centenar d’habitacions resolt en doble barra, accessos i serveis en el cos central i doble banda de passadissos per que disposin de ventilació i il·luminació natural.