Oficina bancària d’Ibercaja al Passeig de Gràcia de Barcelona

Dates2011-2012
EmplaçamentPasseig de Gràcia, Barcelona
ClientIBERFIN
Superfície495,27 m2
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió, Cristóbal Fernández
AparelladorJavier Gil
Enginyer estructuraSTATIC, Gerardo Rodríguez
Enginyer instal·lacionsPGI
ImatgesLourdes Jansana


Es tracta de la reconversió de la planta segona de l’edifici projectat per Enric Sagnier i Villavecchia (1858-1931), situat al xamfrà que formen el Passeig de Gràcia i el carrer Còrsega. Inicialment concebut com a ús residencial, en anys recents ha passat a usos terciaris, amb greus danys sobre els elements originals.

Per tant s’ha realitzat una intervenció amb l’objectiu restituir a les seves dimensions originals les estances principals, que tenen façana a Passeig de Gràcia, el xamfrà orientat a sud i el carrer Còrsega així com recuperar el major nombre dels elements originals, com són els falsos sostres i les fusteries.

El projecte contempla la substitució total dels revestiments existents en l’immoble, tant de parets com de terres, així com la renovació total de les instal·lacions, adaptant-les al nou ús i distribució, encaixant-les en el marc arquitectònic inicial.

Oficina bancària d’Ibercaja al Passeig de Gràcia de Barcelona

Dates2011-2012
EmplaçamentPasseig de Gràcia, Barcelona
ClientIBERFIN
Superfície495,27 m2
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió, Cristóbal Fernández
AparelladorJavier Gil
Enginyer estructuraSTATIC, Gerardo Rodríguez
Enginyer instal·lacionsPGI
ImatgesLourdes Jansana


Es tracta de la reconversió de la planta segona de l’edifici projectat per Enric Sagnier i Villavecchia (1858-1931), situat al xamfrà que formen el Passeig de Gràcia i el carrer Còrsega. Inicialment concebut com a ús residencial, en anys recents ha passat a usos terciaris, amb greus danys sobre els elements originals.

Per tant s’ha realitzat una intervenció amb l’objectiu restituir a les seves dimensions originals les estances principals, que tenen façana a Passeig de Gràcia, el xamfrà orientat a sud i el carrer Còrsega així com recuperar el major nombre dels elements originals, com són els falsos sostres i les fusteries.

El projecte contempla la substitució total dels revestiments existents en l’immoble, tant de parets com de terres, així com la renovació total de les instal·lacions, adaptant-les al nou ús i distribució, encaixant-les en el marc arquitectònic inicial.