Institut Can Roca a Terrassa

Dates2015 - 2018
EmplaçamentTerrassa
ClientInfraestructures.cat
Superfície4.879m2
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió
AparelladorTècnics G3
Enginyer estructuraSTATIC
Enginyer instal·lacionsPGI
ImatgesDespatx


PRIMER PREMI CONCURS | 2015

El projecte està generat a partir d’un esquema “en forma d’U” amb quatre peces prismàtiques, ortogonals entre si, d’alçades, gruixos i longituds diferents, lligades entre si a través d’un corredor continu central.

Pel que fa a la seva qualitat compositiva i formal, podem indicar que s’ ha intentat una  lectura senzilla des de la ciutat:

1. Mantenir l’ortogonalitat que forma la trama de l’eixample que prové del casc urbà de la banda sud, format pel carrer de Fàtima i la Plaça de Rosa Turu. Per contra, no tenir en consideració el biaix de la trama a la banda nord del solar, fruit d’algun accident topogràfic con el cobriment d’un rierol ( com es pot comprovar en la seqüència d’imatges aèries de l’històric del barri Nord de Terrassa).

2. La planta baixa sigui un gran basament per les dues plantes superiors.

3. El porxo encarat al carrer de Fàtima formi una gran línea horitzontal, ampliant la vorera, de manera que el primer pla de l’edificació no caigui bruscament al terra. En aquest front es combinen en una composició vertical, paraments cecs amb les obertures dels àmbits allí ubicats, que es protegeixen amb gelosies o malles trenades fixes. El mateix succeeix en el front a la plaça de Rosa Turu, on la façana també s’enretira del límit de la parcel·la, deixant un espai lleugerament enjardinat com a protecció del carrer de l’àmbit de departaments, aules de reforç i complementàries. Una tanca protegeix de vistes i d’intrusos aquest espais.

4. En les plantes 1 i 2, on s’ubiquen els aularis, s’ha evitat que els enfinestrats fossin obertures directament funcionals, aprofitant que les necessitats de protecció solar i enfosquiment, agrupant les obertures en unitats de major entitat a través de paraments de lamel·les orientables.

Institut Can Roca a Terrassa

Dates2015 - 2018
EmplaçamentTerrassa
ClientInfraestructures.cat
Superfície4.879m2
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió
AparelladorTècnics G3
Enginyer estructuraSTATIC
Enginyer instal·lacionsPGI
ImatgesDespatx


PRIMER PREMI CONCURS | 2015

El projecte està generat a partir d’un esquema “en forma d’U” amb quatre peces prismàtiques, ortogonals entre si, d’alçades, gruixos i longituds diferents, lligades entre si a través d’un corredor continu central.

Pel que fa a la seva qualitat compositiva i formal, podem indicar que s’ ha intentat una  lectura senzilla des de la ciutat:

1. Mantenir l’ortogonalitat que forma la trama de l’eixample que prové del casc urbà de la banda sud, format pel carrer de Fàtima i la Plaça de Rosa Turu. Per contra, no tenir en consideració el biaix de la trama a la banda nord del solar, fruit d’algun accident topogràfic con el cobriment d’un rierol ( com es pot comprovar en la seqüència d’imatges aèries de l’històric del barri Nord de Terrassa).

2. La planta baixa sigui un gran basament per les dues plantes superiors.

3. El porxo encarat al carrer de Fàtima formi una gran línea horitzontal, ampliant la vorera, de manera que el primer pla de l’edificació no caigui bruscament al terra. En aquest front es combinen en una composició vertical, paraments cecs amb les obertures dels àmbits allí ubicats, que es protegeixen amb gelosies o malles trenades fixes. El mateix succeeix en el front a la plaça de Rosa Turu, on la façana també s’enretira del límit de la parcel·la, deixant un espai lleugerament enjardinat com a protecció del carrer de l’àmbit de departaments, aules de reforç i complementàries. Una tanca protegeix de vistes i d’intrusos aquest espais.

4. En les plantes 1 i 2, on s’ubiquen els aularis, s’ha evitat que els enfinestrats fossin obertures directament funcionals, aprofitant que les necessitats de protecció solar i enfosquiment, agrupant les obertures en unitats de major entitat a través de paraments de lamel·les orientables.