IES Fòrum 2004 a Sant Adrià de Besos

Dates2002-2006
EmplaçamentLa Mina. Sant Adrià de Besos
ClientINCASOL
Superfície4.922,76 m2
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió
AparelladorValeri Consultors, Josep Codinas, Mireia Sabaté
Enginyer estructuraSTATIC, Gerardo Rodríguez
Enginyer instal·lacionsLluís J. Duart, S.L.
ImatgesLluís Casals, Pepo Segura


El programa de necessitats d’espais per l’escolarització d’un IES 3/2 precisa, habitualment, d’una superfície d’uns 10.000m² amb objecte d’ubicar-hi, a més de les dependències pròpiament docents, uns espais exteriors amplis i dues pistes per a jocs de mides 44x22m cadascuna. En aquest cas, només s’ha disposat de 4.750m2 de solar. El projecte, per tant, ha estat molt condicionat per aquest solar tant petit i s’ha buscat una forma el més compacta possible a fi d’alliberar el màxim de sòl pels espais exteriors.

El centre està format bàsicament per dues peces. La primera és un cos rectangular de 50x26m i PB+2, que acull les àrees d’aules i les àrees de professorat i personal. La segona és una “L” formada pel mòdul de Cicle Formatiu (de planta baixa i pis) i per un cos que acull la zona de gimnàs, espai polivalent, vestidors i la zona de menjador i cuina, relligades entre sí per una zona porxada. Aquesta “L” es situa donant l’esquena als habitatges existents, protegint alhora la pista exterior de jocs. La compacitat de l’edifici de l’IES es trenca a través de dos mecanismes: el primer ve format per una sèrie de patis i espais a doble alçada, que actuen com a llanternes d’il·luminació natural dels espais interiors; el segon, en una sèrie de reculades, tant en planta com en alçada, que permeten augmentar o disminuir el programa funcional, diferent a cada planta.

IES Fòrum 2004 a Sant Adrià de Besos

Dates2002-2006
EmplaçamentLa Mina. Sant Adrià de Besos
ClientINCASOL
Superfície4.922,76 m2
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió
AparelladorValeri Consultors, Josep Codinas, Mireia Sabaté
Enginyer estructuraSTATIC, Gerardo Rodríguez
Enginyer instal·lacionsLluís J. Duart, S.L.
ImatgesLluís Casals, Pepo Segura


El programa de necessitats d’espais per l’escolarització d’un IES 3/2 precisa, habitualment, d’una superfície d’uns 10.000m² amb objecte d’ubicar-hi, a més de les dependències pròpiament docents, uns espais exteriors amplis i dues pistes per a jocs de mides 44x22m cadascuna. En aquest cas, només s’ha disposat de 4.750m2 de solar. El projecte, per tant, ha estat molt condicionat per aquest solar tant petit i s’ha buscat una forma el més compacta possible a fi d’alliberar el màxim de sòl pels espais exteriors.

El centre està format bàsicament per dues peces. La primera és un cos rectangular de 50x26m i PB+2, que acull les àrees d’aules i les àrees de professorat i personal. La segona és una “L” formada pel mòdul de Cicle Formatiu (de planta baixa i pis) i per un cos que acull la zona de gimnàs, espai polivalent, vestidors i la zona de menjador i cuina, relligades entre sí per una zona porxada. Aquesta “L” es situa donant l’esquena als habitatges existents, protegint alhora la pista exterior de jocs. La compacitat de l’edifici de l’IES es trenca a través de dos mecanismes: el primer ve format per una sèrie de patis i espais a doble alçada, que actuen com a llanternes d’il·luminació natural dels espais interiors; el segon, en una sèrie de reculades, tant en planta com en alçada, que permeten augmentar o disminuir el programa funcional, diferent a cada planta.