Habitatge unifamiliar a Cabrera de Mar

Dates1999 - 2001
EmplaçamentCabrera de Mar
ClientParticular
Superfície378,09 m2
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió
AparelladorFrancesc García Hernández
Enginyer estructuraSTATIC
Enginyer instal·lacionsContractista
ImatgesDespatx


El projecte proposa un edifici de planta rectangular, amb el costat curt orientat en sentit nord-sud, fent un pont entre les cotes altes i les baixes. Es composa de tres nivells, adaptats a la topografia existent. El nivell intermedi, és un rectangle de 21,45m x 9,9m Part d’aquesta planta es recolza directament al terreny, i l’altra sobre pilars, formant el pont. Aquests pilars delimiten a la planta soterrani l’aparcament, concentrant l’edificació a l’extrem est i deixant un porxo al mig. Al nivell superior l’edificació, es concentra a l’extrem oest. L’edificació s’esglaona en diferents cossos per tal de minorar l’efecte del volum total, creant un seguit de masses i plans.

Habitatge unifamiliar a Cabrera de Mar

Dates1999 - 2001
EmplaçamentCabrera de Mar
ClientParticular
Superfície378,09 m2
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió
AparelladorFrancesc García Hernández
Enginyer estructuraSTATIC
Enginyer instal·lacionsContractista
ImatgesDespatx


El projecte proposa un edifici de planta rectangular, amb el costat curt orientat en sentit nord-sud, fent un pont entre les cotes altes i les baixes. Es composa de tres nivells, adaptats a la topografia existent. El nivell intermedi, és un rectangle de 21,45m x 9,9m Part d’aquesta planta es recolza directament al terreny, i l’altra sobre pilars, formant el pont. Aquests pilars delimiten a la planta soterrani l’aparcament, concentrant l’edificació a l’extrem est i deixant un porxo al mig. Al nivell superior l’edificació, es concentra a l’extrem oest. L’edificació s’esglaona en diferents cossos per tal de minorar l’efecte del volum total, creant un seguit de masses i plans.