Escola Nova Electra a la rehabilitació de l’antiga nau d’AEG a Terrassa

Dates2010-2012
EmplaçamentSector AEG. Terrassa
ClientGISA – Generalitat de Catalunya
Superfície5.687 m2
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió
AparelladorJosep Maria Forteza – Tecnics G3
Enginyer estructuraBIS Consultors d’Estructures
Enginyer instal·lacionsConsulting Oficina Tècnica Lluís J. Duart
ImatgesSimon García


PRIMER PREMI CONCURS | 2010

PREMI BONAPLATA | 2014

El projecte planteja l’aprofitament intensiu de les dues naus patrimonials, ubicant-hi la major part dels espais de serveis general i de Primària. A la part oposada del solar es situa l’Àrea Infantil, amb accés independent pels pares des del carrer posterior.

Vestíbul general. Tot el programa ubicat a les naus rehabilitades es situa al voltant d’un gran pati-atri interior situat a la crugia central d’aquets edificis. Es un espai que es mou en un esquema de serra ascendent que relliga dos dobles espais successius situats entre planta baixa i planta primera (nau B5) i planta primera i planta segona (nau B3), oberts entre sí i que permet un volum que quedaria sense ús per les dificultats d’il·luminació i de ventilació. Aquest àmbit es converteix en la peça central de tota la rehabilitació, aconseguint un espai de característiques que només poden trobar-se en intervencions d’aquests tipus.

Escola Nova Electra a la rehabilitació de l’antiga nau d’AEG a Terrassa

Dates2010-2012
EmplaçamentSector AEG. Terrassa
ClientGISA – Generalitat de Catalunya
Superfície5.687 m2
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió
AparelladorJosep Maria Forteza – Tecnics G3
Enginyer estructuraBIS Consultors d’Estructures
Enginyer instal·lacionsConsulting Oficina Tècnica Lluís J. Duart
ImatgesSimon García


PRIMER PREMI CONCURS | 2010

PREMI BONAPLATA | 2014

El projecte planteja l’aprofitament intensiu de les dues naus patrimonials, ubicant-hi la major part dels espais de serveis general i de Primària. A la part oposada del solar es situa l’Àrea Infantil, amb accés independent pels pares des del carrer posterior.

Vestíbul general. Tot el programa ubicat a les naus rehabilitades es situa al voltant d’un gran pati-atri interior situat a la crugia central d’aquets edificis. Es un espai que es mou en un esquema de serra ascendent que relliga dos dobles espais successius situats entre planta baixa i planta primera (nau B5) i planta primera i planta segona (nau B3), oberts entre sí i que permet un volum que quedaria sense ús per les dificultats d’il·luminació i de ventilació. Aquest àmbit es converteix en la peça central de tota la rehabilitació, aconseguint un espai de característiques que només poden trobar-se en intervencions d’aquests tipus.