Edifici judicial al solar adjacent a l’estació Martorell-central

Dates2021
EmplaçamentMartorell
ClientInfraestructures.cat
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió
ImatgesDespatx


FINALISTES CONCURS | 2021

Les pedres sorrenques vermelloses del Buntsandstein que afloren al Torrent de les Deveses han estat utilitzades tradicionalment a Martorell en la construcció. Als edificis més humils servien com a elements de reforç de les parets de tova i als edificis més emblemàtics constituïen el material unitari de les façanes. Aquest fet adquireix rellevància arquitectònica, ja que tots els edificis significatius de Martorell tenen tonalitats vermelloses.

El solar està fortament condicionat per l’entorn en reestructuració, situat al llindar del teixit industrial, envoltat d’infraestructures de transport i adossat a un pont. Els únics elements urbans significatius són l’edifici d’accés a l’estació d’FGC i la urbanització acurada de l’àmbit més immediat.

En l’entorn més distant l’edifici jugarà un paper significatiu com a fita vertical que s’erigirà per damunt del pla que configuren les cobertes de les naus dels polígons propers i del que en sobresurten edificacions verticals també d’ús industrial.

El projecte queda molt restringit pels condicionats de planejament i programa. El volum resultant és el prisma que fixa el planejament amb una única modificació al porxo d’accés que queda ampliat a dues plantes per tal de generar una obertura més significativa i una millor relació amb l’edifici de l’estació d’FGC. El volum prismàtic té un tractament unitari que alterna elements opacs amb obertures, aquesta seqüència només queda alterada sota el porxo d’entrada on desapareixen els paraments opacs per tal d’accentuar l’obertura de l’accés.

Les circulacions queden articulades a partir d’un únic accés i punt de control i a través d’un doble nucli situat a l’eix de la planta, però desplaçat cap a l’est. Des del nucli vertical es pot accedir les diferents dependències que queden segregades per nivells atenent a les seves diferents necessitats de proximitat a l’accés.

Les dependències que habitualment estan situades a planta baixa atenent a la configuració pròpia d’un edifici judicial, que en aquest cas estan dividides per les dimensions del solar, queden connectades a través d’una escala oberta que permet segregar les circulacions del Jutjat de guàrdia i del Registre Civil i establir una connexió espacial i visual dels diversos nivells.

Edifici judicial al solar adjacent a l’estació Martorell-central

Dates2021
EmplaçamentMartorell
ClientInfraestructures.cat
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió
ImatgesDespatx


FINALISTES CONCURS | 2021

Les pedres sorrenques vermelloses del Buntsandstein que afloren al Torrent de les Deveses han estat utilitzades tradicionalment a Martorell en la construcció. Als edificis més humils servien com a elements de reforç de les parets de tova i als edificis més emblemàtics constituïen el material unitari de les façanes. Aquest fet adquireix rellevància arquitectònica, ja que tots els edificis significatius de Martorell tenen tonalitats vermelloses.

El solar està fortament condicionat per l’entorn en reestructuració, situat al llindar del teixit industrial, envoltat d’infraestructures de transport i adossat a un pont. Els únics elements urbans significatius són l’edifici d’accés a l’estació d’FGC i la urbanització acurada de l’àmbit més immediat.

En l’entorn més distant l’edifici jugarà un paper significatiu com a fita vertical que s’erigirà per damunt del pla que configuren les cobertes de les naus dels polígons propers i del que en sobresurten edificacions verticals també d’ús industrial.

El projecte queda molt restringit pels condicionats de planejament i programa. El volum resultant és el prisma que fixa el planejament amb una única modificació al porxo d’accés que queda ampliat a dues plantes per tal de generar una obertura més significativa i una millor relació amb l’edifici de l’estació d’FGC. El volum prismàtic té un tractament unitari que alterna elements opacs amb obertures, aquesta seqüència només queda alterada sota el porxo d’entrada on desapareixen els paraments opacs per tal d’accentuar l’obertura de l’accés.

Les circulacions queden articulades a partir d’un únic accés i punt de control i a través d’un doble nucli situat a l’eix de la planta, però desplaçat cap a l’est. Des del nucli vertical es pot accedir les diferents dependències que queden segregades per nivells atenent a les seves diferents necessitats de proximitat a l’accés.

Les dependències que habitualment estan situades a planta baixa atenent a la configuració pròpia d’un edifici judicial, que en aquest cas estan dividides per les dimensions del solar, queden connectades a través d’una escala oberta que permet segregar les circulacions del Jutjat de guàrdia i del Registre Civil i establir una connexió espacial i visual dels diversos nivells.