Edifici de 68 habitatges, locals comercials i aparcament a la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona

Dates2003-2007
EmplaçamentGran Via de les Corts Catalanes. Barcelona
ClientMETRO-3
Superfície6.212 m2
ArquitectesJoan Pascual
AparelladorCelestí Ventura
Enginyer estructuraJoan Carles Capilla
Enginyer instal·lacionsIndex-3
ImatgesFrancesc Morera


L’edifici es situa dins un solar en cantonada, que té la major part de la seva superfície en l’àmbit del carrer Sardenya. Un 50% de la llinda amb la finca veïna de Gran Via és una mitgera cega i, només a partir de la façana posterior d’aquesta edificació, és possible obrir peces del nou edifici cap al pati interior d’illa.

En aquesta situació, sembla que només hi ha l’opció d’obrir patis interiors i distribuir els habitatges en forma de corona sobre aquests patis. Això implica un mínim de dues escales i unes certes dificultats tipològiques doncs apareixen habitatges amb peces geomètricament irregulars.

En el projecte que presentem, les dificultats de l’encaix tipològic dels habitatges es resol situant el pati normatiu just al xamfrà, sota el control, però, d’unes terrasses que ressegueixen el perímetre de la cantonada i que filtren el pas de les vistes i de la llum, amb una successió de capes, amb diferents paraments verticals de vidre i panells mòbils de lamel·les d’alumini lacat, donant visions inèdites de dins a fora i a l’inrevés reforçant l’alineació històrica al xamfrà i alleugerint la massa de l’edifici i, aconseguint mantenir el paper històric del xamfrà sense renunciar als requeriments del temps arquitectònic que li pertoca.

Edifici de 68 habitatges, locals comercials i aparcament a la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona

Dates2003-2007
EmplaçamentGran Via de les Corts Catalanes. Barcelona
ClientMETRO-3
Superfície6.212 m2
ArquitectesJoan Pascual
AparelladorCelestí Ventura
Enginyer estructuraJoan Carles Capilla
Enginyer instal·lacionsIndex-3
ImatgesFrancesc Morera


L’edifici es situa dins un solar en cantonada, que té la major part de la seva superfície en l’àmbit del carrer Sardenya. Un 50% de la llinda amb la finca veïna de Gran Via és una mitgera cega i, només a partir de la façana posterior d’aquesta edificació, és possible obrir peces del nou edifici cap al pati interior d’illa.

En aquesta situació, sembla que només hi ha l’opció d’obrir patis interiors i distribuir els habitatges en forma de corona sobre aquests patis. Això implica un mínim de dues escales i unes certes dificultats tipològiques doncs apareixen habitatges amb peces geomètricament irregulars.

En el projecte que presentem, les dificultats de l’encaix tipològic dels habitatges es resol situant el pati normatiu just al xamfrà, sota el control, però, d’unes terrasses que ressegueixen el perímetre de la cantonada i que filtren el pas de les vistes i de la llum, amb una successió de capes, amb diferents paraments verticals de vidre i panells mòbils de lamel·les d’alumini lacat, donant visions inèdites de dins a fora i a l’inrevés reforçant l’alineació històrica al xamfrà i alleugerint la massa de l’edifici i, aconseguint mantenir el paper històric del xamfrà sense renunciar als requeriments del temps arquitectònic que li pertoca.