Edifici de 61 habitatges socials a la remodelació del barri de Bon Pastor de Barcelona

Dates2009 – 2015
EmplaçamentBarri de Bon Pastor. Barcelona
ClientPatronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona
Superfície11.454 m2
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió
AparelladorAmidaments i Pressupost: Tecnics G3 / Direcció execució: Dalmau Morros
Enginyer estructuraSTATIC, Gerardo Rodríguez
Enginyer instal·lacionsJSS
ImatgesAriel Ramírez


PRIMER PREMI CONCURS | 2009

Els quatre edificis que definiran la gran plaça central al sector reformat del Bon Pastor estan disposats en sentit nord-sud, perpendiculars als carrers de Sant Adrià i de Mollerussa. La fondària màxima d’aquest edificis s’ha fixat en 15m per afavorir la tipologia d’habitatge passant, que garanteix la ventilació creuada. D’aquesta manera es poden situar els espais de dia orientats a ponent i les zones de nit a llevant, per evitar el sobreescalfament dels dormitoris a l’estiu durant les hores de tarda. La sala-menjador, la cuina i la terrassa es situen a la façana que s’obre a la gran plaça central.

Per dividir la llargada de l’edifici, es proposa un modelat del volum en tres trams de diferent alçada, entre quatre i sis plantes.

La disposició general és la d’habitatges passants, amb dos habitatges per replà, llevat dels dos nuclis d’escales situats als testers, on es disposen tres habitatges. Això permet reduir un nucli d’escales i millorar la qualitat estètica del volum, donant al volum un començament i un final.

Edifici de 61 habitatges socials a la remodelació del barri de Bon Pastor de Barcelona

Dates2009 – 2015
EmplaçamentBarri de Bon Pastor. Barcelona
ClientPatronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona
Superfície11.454 m2
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió
AparelladorAmidaments i Pressupost: Tecnics G3 / Direcció execució: Dalmau Morros
Enginyer estructuraSTATIC, Gerardo Rodríguez
Enginyer instal·lacionsJSS
ImatgesAriel Ramírez


PRIMER PREMI CONCURS | 2009

Els quatre edificis que definiran la gran plaça central al sector reformat del Bon Pastor estan disposats en sentit nord-sud, perpendiculars als carrers de Sant Adrià i de Mollerussa. La fondària màxima d’aquest edificis s’ha fixat en 15m per afavorir la tipologia d’habitatge passant, que garanteix la ventilació creuada. D’aquesta manera es poden situar els espais de dia orientats a ponent i les zones de nit a llevant, per evitar el sobreescalfament dels dormitoris a l’estiu durant les hores de tarda. La sala-menjador, la cuina i la terrassa es situen a la façana que s’obre a la gran plaça central.

Per dividir la llargada de l’edifici, es proposa un modelat del volum en tres trams de diferent alçada, entre quatre i sis plantes.

La disposició general és la d’habitatges passants, amb dos habitatges per replà, llevat dels dos nuclis d’escales situats als testers, on es disposen tres habitatges. Això permet reduir un nucli d’escales i millorar la qualitat estètica del volum, donant al volum un començament i un final.