Edifici de 59 habitatges la Plaça de les Glòries / carrer Àvila, Barcelona

Dates2016 - 2020
EmplaçamentPlaça de Les Glòries, Barcelona
ClientUniq
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió
Enginyer estructuraCapilla Mónaco
Enginyer instal·lacionsAIA
ImatgesDespatx


Aquest edifici es troba ubicat a la cantonada nord-est de l’illa formada pels carrers Àvila, Àlaba, Bolívia i una vial de vianants encarat als espais públics situats per sota de la plataforma prevista per a la remodelació de la plaça de Les Glòries de Barcelona. És a dir, en una de les àrees de nova centralitat més importants de la ciutat.

De fet, la seva posició urbana el converteix en una espècie de teló de fons per aquesta plaça i per al museu de Disseny de Barcelona, el HUB, pel que el projecte està concebut acceptant aquesta subordinació.

Confirma aquest propòsit la presència al seu entorn de nombrosos edificis, públics o privats, d'”alta arquitectura”, amb els que no es proposa ni pot competir. És en definitiva un modest, i esperem digne, edifici d’habitatges. Per tant, es planteja amb una certa contenció formal, té unes dimensions en planta d’uns 53x14m i una altura variable entre PB+6 i PB+7 a l’adaptar-se al pendent del carrer. S’organitza mitjançant quatre nuclis verticals i habitatges passants. Tota la façana a la plaça de Les Glòries disposa de terrasses lineals d’1,80m de profunditat. Són precisament aquestes terrasses les que ha permès superar en part l’escala domèstica pròpia d’aquest tipus d’edifici, agrupant-les cada dues plantes i pautant-les amb gelosies alternes també a doble escala.

En resum, s’ha tractat de construir “un trosset de ciutat”, tal com va observar un membre de la Comissió d’Arquitectura de la ciutat al tràmit de la llicència d’obres.

Edifici de 59 habitatges la Plaça de les Glòries / carrer Àvila, Barcelona

Dates2016 - 2020
EmplaçamentPlaça de Les Glòries, Barcelona
ClientUniq
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió
Enginyer estructuraCapilla Mónaco
Enginyer instal·lacionsAIA
ImatgesDespatx


Aquest edifici es troba ubicat a la cantonada nord-est de l’illa formada pels carrers Àvila, Àlaba, Bolívia i una vial de vianants encarat als espais públics situats per sota de la plataforma prevista per a la remodelació de la plaça de Les Glòries de Barcelona. És a dir, en una de les àrees de nova centralitat més importants de la ciutat.

De fet, la seva posició urbana el converteix en una espècie de teló de fons per aquesta plaça i per al museu de Disseny de Barcelona, el HUB, pel que el projecte està concebut acceptant aquesta subordinació.

Confirma aquest propòsit la presència al seu entorn de nombrosos edificis, públics o privats, d'”alta arquitectura”, amb els que no es proposa ni pot competir. És en definitiva un modest, i esperem digne, edifici d’habitatges. Per tant, es planteja amb una certa contenció formal, té unes dimensions en planta d’uns 53x14m i una altura variable entre PB+6 i PB+7 a l’adaptar-se al pendent del carrer. S’organitza mitjançant quatre nuclis verticals i habitatges passants. Tota la façana a la plaça de Les Glòries disposa de terrasses lineals d’1,80m de profunditat. Són precisament aquestes terrasses les que ha permès superar en part l’escala domèstica pròpia d’aquest tipus d’edifici, agrupant-les cada dues plantes i pautant-les amb gelosies alternes també a doble escala.

En resum, s’ha tractat de construir “un trosset de ciutat”, tal com va observar un membre de la Comissió d’Arquitectura de la ciutat al tràmit de la llicència d’obres.