Edifici de 30 habitatges i locals comercials a Barcelona

Dates2003
EmplaçamentBarcelona
ClientMetro-3
ArquitectesJoan Pascual
AparelladorCelestí Ventura
Enginyer estructuraJoan Carles Capilla
Enginyer instal·lacionsIndex-3


El solar on es situa el projecte té una forma corba en la quasi totalitat de la cantonada que forma la connexió entre els carrers Gran de Sant Andreu i Joan Torras. Té una fondària edificable de 20m, obre la façana posterior al pati interior d’illa i limita amb dues mitgeres.

Allà on la directriu del solar és recta es projecten dos habitatges servits per un nucli d’escala. L’altre nucli d’escala serveix a tres habitatges que giren al seu voltant, adaptant-se a la forma corba del solar.

Edifici de 30 habitatges i locals comercials a Barcelona

Dates2003
EmplaçamentBarcelona
ClientMetro-3
ArquitectesJoan Pascual
AparelladorCelestí Ventura
Enginyer estructuraJoan Carles Capilla
Enginyer instal·lacionsIndex-3


El solar on es situa el projecte té una forma corba en la quasi totalitat de la cantonada que forma la connexió entre els carrers Gran de Sant Andreu i Joan Torras. Té una fondària edificable de 20m, obre la façana posterior al pati interior d’illa i limita amb dues mitgeres.

Allà on la directriu del solar és recta es projecten dos habitatges servits per un nucli d’escala. L’altre nucli d’escala serveix a tres habitatges que giren al seu voltant, adaptant-se a la forma corba del solar.