Edifici de 19 habitatges, locals comercials i aparcament a Travessera de Gràcia de Barcelona

Dates2002-2005
EmplaçamentTravessera de Gràcia. Barcelona
ClientMETRO-3
Superfície2.723,26 m2
ArquitectesJoan Pascual
AparelladorCelesti Ventura, Marta de Olano
Enginyer estructuraJoan Carles Capilla
Enginyer instal·lacionsIndex-3
ImatgesLluís Casals


Aquest edifici de 19 habitatges està situat en una cantonada a dos carrers de diferent amplada, fet que obligava a l’aplicació de dues alçades reguladores diferents per un mateix edifici. A través d’un Pla de Millora Urbana es varen ajustar els paràmetres de l’edificació, fixant-se una alçada PB+5 a la totalitat de l’edifici.

A partir d’aquest volum general es va efectuar una redefinició del perímetre exterior de l’edifici, reculant l’edificació a la cantonada a nivell de les plantes quarta i cinquena i projectant-se una sèrie de cossos volats, per aconseguir una millor articulació entre aquest nou edifici i els seus veïns.

Aquesta forma de modelar l’edifici s’estén a la totalitat dels paraments, des de les tribunes que donen a Travessera de Gràcia fins a les terrasses reculades situades en la zona de contacte amb l’edificació veïna del carrer Joaquim Ruyra, on el pla de tancament de façana es recula respecte el límit del solar per aconseguir compensar visualment l’estretor del carrer.

Edifici de 19 habitatges, locals comercials i aparcament a Travessera de Gràcia de Barcelona

Dates2002-2005
EmplaçamentTravessera de Gràcia. Barcelona
ClientMETRO-3
Superfície2.723,26 m2
ArquitectesJoan Pascual
AparelladorCelesti Ventura, Marta de Olano
Enginyer estructuraJoan Carles Capilla
Enginyer instal·lacionsIndex-3
ImatgesLluís Casals


Aquest edifici de 19 habitatges està situat en una cantonada a dos carrers de diferent amplada, fet que obligava a l’aplicació de dues alçades reguladores diferents per un mateix edifici. A través d’un Pla de Millora Urbana es varen ajustar els paràmetres de l’edificació, fixant-se una alçada PB+5 a la totalitat de l’edifici.

A partir d’aquest volum general es va efectuar una redefinició del perímetre exterior de l’edifici, reculant l’edificació a la cantonada a nivell de les plantes quarta i cinquena i projectant-se una sèrie de cossos volats, per aconseguir una millor articulació entre aquest nou edifici i els seus veïns.

Aquesta forma de modelar l’edifici s’estén a la totalitat dels paraments, des de les tribunes que donen a Travessera de Gràcia fins a les terrasses reculades situades en la zona de contacte amb l’edificació veïna del carrer Joaquim Ruyra, on el pla de tancament de façana es recula respecte el límit del solar per aconseguir compensar visualment l’estretor del carrer.