Conjunt de79 habitatges de promoció oficial, locals comercials, aparcament i parc urbà a Sant Just Desvern

Dates2000-2003
EmplaçamentSector de Camp Roig. Sant Just Desvern
ClientPROMUNSA
Superfície11.852 m2
ArquitectesJoan Pascual
AparelladorFrancesc Garcia, Ferran Blanc
Enginyer instal·lacionsLluís Duart
ImatgesAleix Bagué


PRIMER PREMI CONCURS | 1999

En aquest context, els espais de Camp roig, el Cementiri Municipal i l’edifici Walden, són els elements urbans de referència per el conjunt format pels dos edificis projectats i els espais públics contigus.

Edifici A. La pesantor de la volumetria que fixava el planejament, una peça cúbica de PB+6, s’alleugeria mitjançant l’aparició de cossos volats (tancats/oberts) a cadascuna de les cantonades que, en forma de molinet o gira-sol, confereixen cert dinamisme a una planta de 6 habitatges per replà, organitzada al voltant d’un nucli central d’accessos amb corredors oberts a dos patis interiors.

Edifici B. L’edifici havia de respectar la distància de 50m de servitud respecte el Cementiri Municipal. Això conduïa a un edifici extremadament prim, amb una profunditat limitada a deu metres.

Per evitar la repetició mecànica de planta tipus sobre planta tipus, es treballa amb dos distribucions que es repeteixen a plantes alternes. Els canvis principals tenen lloc al front orientat al carrer, on se situen les sales d’estar i les cuines que, al variar la seva forma i posició, provoquen els moviments als tancaments de façana.

Conjunt de79 habitatges de promoció oficial, locals comercials, aparcament i parc urbà a Sant Just Desvern

Dates2000-2003
EmplaçamentSector de Camp Roig. Sant Just Desvern
ClientPROMUNSA
Superfície11.852 m2
ArquitectesJoan Pascual
AparelladorFrancesc Garcia, Ferran Blanc
Enginyer instal·lacionsLluís Duart
ImatgesAleix Bagué


PRIMER PREMI CONCURS | 1999

En aquest context, els espais de Camp roig, el Cementiri Municipal i l’edifici Walden, són els elements urbans de referència per el conjunt format pels dos edificis projectats i els espais públics contigus.

Edifici A. La pesantor de la volumetria que fixava el planejament, una peça cúbica de PB+6, s’alleugeria mitjançant l’aparició de cossos volats (tancats/oberts) a cadascuna de les cantonades que, en forma de molinet o gira-sol, confereixen cert dinamisme a una planta de 6 habitatges per replà, organitzada al voltant d’un nucli central d’accessos amb corredors oberts a dos patis interiors.

Edifici B. L’edifici havia de respectar la distància de 50m de servitud respecte el Cementiri Municipal. Això conduïa a un edifici extremadament prim, amb una profunditat limitada a deu metres.

Per evitar la repetició mecànica de planta tipus sobre planta tipus, es treballa amb dos distribucions que es repeteixen a plantes alternes. Els canvis principals tenen lloc al front orientat al carrer, on se situen les sales d’estar i les cuines que, al variar la seva forma i posició, provoquen els moviments als tancaments de façana.