Conjunt de 80 habitatges a Mollet del Vallès

Dates2017 - 2021
EmplaçamentMollet del Vallès
ClientPremier
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió, Cristóbal Fernández
AparelladorSerafí Álvaro (EATSA)
Enginyer estructuraMasala Consultors
Enginyer instal·lacionsAIA


Es tracta d’un nou barri residencial, ben estructurat, que combina habitatges unifamiliars, plurifamiliars d’HPO, espais lliures i una corona de terciari (hotel, cadenes de restaurants de menjar ràpid i centres comercials) que fan de frontera amb la C17. Cal destacar la xarxa viària, diferenciant vies ràpides de connexió amb el nucli, vies pacificades d’ús residencial amb accés als habitatges i grans avingudes peatonals com l’avinguda de les Teixidores.

Conjunt de 80 habitatges a Mollet del Vallès

Dates2017 - 2021
EmplaçamentMollet del Vallès
ClientPremier
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió, Cristóbal Fernández
AparelladorSerafí Álvaro (EATSA)
Enginyer estructuraMasala Consultors
Enginyer instal·lacionsAIA


Es tracta d’un nou barri residencial, ben estructurat, que combina habitatges unifamiliars, plurifamiliars d’HPO, espais lliures i una corona de terciari (hotel, cadenes de restaurants de menjar ràpid i centres comercials) que fan de frontera amb la C17. Cal destacar la xarxa viària, diferenciant vies ràpides de connexió amb el nucli, vies pacificades d’ús residencial amb accés als habitatges i grans avingudes peatonals com l’avinguda de les Teixidores.