Conjunt de 8 habitatges en filera a Sitges

Dates2015 - 2018
EmplaçamentLa Granja, Sitges
ClientAltamira
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió
Enginyer estructuraBAC
Enginyer instal·lacionsJSS
ImatgesDespatx


Tots els habitatges tenen ventilació creuada, donant com a mínim a dues orientacions diferents i oposades. La planta soterrani destinada a aparcament consta de 16 places, dues per a cadascun dels vuit habitatges. S’aprofita la zona més baixa del solar per situar l’accés rodat a l’aparcament i minimitzar així la rampa. A la planta baixa de cada habitatge es situen els espais comuns (cuina, sala d’estar, vestíbul d’accés i un bany accessible.)

Conjunt de 8 habitatges en filera a Sitges

Dates2015 - 2018
EmplaçamentLa Granja, Sitges
ClientAltamira
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió
Enginyer estructuraBAC
Enginyer instal·lacionsJSS
ImatgesDespatx


Tots els habitatges tenen ventilació creuada, donant com a mínim a dues orientacions diferents i oposades. La planta soterrani destinada a aparcament consta de 16 places, dues per a cadascun dels vuit habitatges. S’aprofita la zona més baixa del solar per situar l’accés rodat a l’aparcament i minimitzar així la rampa. A la planta baixa de cada habitatge es situen els espais comuns (cuina, sala d’estar, vestíbul d’accés i un bany accessible.)