Conjunt de 342 habitatges de protecció oficial i aparcament a Badalona

Dates1992-1995
EmplaçamentMontigalà. Badalona
ClientINCASOL
Superfície40.352 m2
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió
AparelladorXavier Humet Cienfuegos
Enginyer estructuraSTATIC, Gerardo Rodríguez
Enginyer instal·lacionsLluís J. Duart, S.L.
ImatgesLluís Casals


PRIMER PREMI CONCURS | 1992

Les traces més característiques d’aquest projecte sorgeixen de la revisió crítica del Planejament vigent, que fixava per aquest solar una edificació en mansana tancada amb profunditats edificables superiors als vint-i-cinc metres, que va ser substituïda per un sistema de bandes decalades que permeten una integració més satisfactòria del conjunt al lloc, una sistematització més racional de l’espai lliure i unes millors condicions d’assolellament i privacitat de l’espai residencial.

La redacció d’un Estudi de Detall va permetre la redefinició d’alineacions i rasants:

1. Tres cintes de dos braços, de quatre i sis plantes d’altura, es van adaptant, corbant i relacionant-se entre elles, modelant els espais lliures compresos entre els edificis. El moviment en planta i secció d’aquestes cintes permet aconseguir patis interiors de gran superfície, fet que repercuteix directament en la qualitat dels àmbits residencials dels habitatges.

2. La macla de dues peces de diferents altures, permet enriquir la combinació dels volums edificats, sense augmentar el sostre edificat admès.

3. En relació al carrer que defineix el límit est, es manté el pla de façana a l’alineació del vial, amb una altura de planta baixa i tres pisos. A la Travessia de Montigalà, també es conserva l’alineació al carrer amb un sèrie de tres cossos combinats amb dos buits, tots d’idèntiques dimensions.

4. Els habitatges disposen d’orientacions est i oest.

Conjunt de 342 habitatges de protecció oficial i aparcament a Badalona

Dates1992-1995
EmplaçamentMontigalà. Badalona
ClientINCASOL
Superfície40.352 m2
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió
AparelladorXavier Humet Cienfuegos
Enginyer estructuraSTATIC, Gerardo Rodríguez
Enginyer instal·lacionsLluís J. Duart, S.L.
ImatgesLluís Casals


PRIMER PREMI CONCURS | 1992

Les traces més característiques d’aquest projecte sorgeixen de la revisió crítica del Planejament vigent, que fixava per aquest solar una edificació en mansana tancada amb profunditats edificables superiors als vint-i-cinc metres, que va ser substituïda per un sistema de bandes decalades que permeten una integració més satisfactòria del conjunt al lloc, una sistematització més racional de l’espai lliure i unes millors condicions d’assolellament i privacitat de l’espai residencial.

La redacció d’un Estudi de Detall va permetre la redefinició d’alineacions i rasants:

1. Tres cintes de dos braços, de quatre i sis plantes d’altura, es van adaptant, corbant i relacionant-se entre elles, modelant els espais lliures compresos entre els edificis. El moviment en planta i secció d’aquestes cintes permet aconseguir patis interiors de gran superfície, fet que repercuteix directament en la qualitat dels àmbits residencials dels habitatges.

2. La macla de dues peces de diferents altures, permet enriquir la combinació dels volums edificats, sense augmentar el sostre edificat admès.

3. En relació al carrer que defineix el límit est, es manté el pla de façana a l’alineació del vial, amb una altura de planta baixa i tres pisos. A la Travessia de Montigalà, també es conserva l’alineació al carrer amb un sèrie de tres cossos combinats amb dos buits, tots d’idèntiques dimensions.

4. Els habitatges disposen d’orientacions est i oest.