Conjunt de 170 habitatges de protecció oficial, locals comercial i aparcament al sector de Les Guardioles de Molins de Rei

Dates2009
EmplaçamentSector Les Guardioles. Molins de Rei
ClientIMPSOL
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió, Cristóbal Fernández
ImatgesDespatx


PRIMER PREMI CONCURS | 2009

L’aplicació del nou Decret d’Habitabilitat és determinant per la configuració volumètrica del conjunt. Donat que la ventilació creuada es pot aconseguir amb habitatges passants o amb habitatges en cantonada, s’ha redimensionat el perfil de la planta dels edificis amb la introducció de patis mixtos de 4m d’amplada oberts a façana, que no computen a nivell d’edificabilitat. Aquests patis, alhora que pauten la llargada dels edificis, donen façanes laterals de ventilació als habitatges.

Els paral·lelepípedes bàsics de Planejament es redefineixen mitjançant cossos tancats volats normatius a les plantes pis. Estan situats en forma de simetria polar a la planta i es combinen amb terrasses volades 1,30m en els plans on no hi ha cossos volats. Aquests cossos volats tancats i les terrasses queden separats pels patis mixtos abans descrits. Amb aquesta geometria s’ajusten les mides excessivament llargues dels plans de les façanes de Planejament.

A les zones volades obertes, unes costelles laterals divideixen les diferents terrasses, amb una combinació de panells fixos de pales verticals fixes i de panells corredissos, que permetrien el control de l’assolellament i de la intimitat de la llar.

Conjunt de 170 habitatges de protecció oficial, locals comercial i aparcament al sector de Les Guardioles de Molins de Rei

Dates2009
EmplaçamentSector Les Guardioles. Molins de Rei
ClientIMPSOL
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió, Cristóbal Fernández
ImatgesDespatx


PRIMER PREMI CONCURS | 2009

L’aplicació del nou Decret d’Habitabilitat és determinant per la configuració volumètrica del conjunt. Donat que la ventilació creuada es pot aconseguir amb habitatges passants o amb habitatges en cantonada, s’ha redimensionat el perfil de la planta dels edificis amb la introducció de patis mixtos de 4m d’amplada oberts a façana, que no computen a nivell d’edificabilitat. Aquests patis, alhora que pauten la llargada dels edificis, donen façanes laterals de ventilació als habitatges.

Els paral·lelepípedes bàsics de Planejament es redefineixen mitjançant cossos tancats volats normatius a les plantes pis. Estan situats en forma de simetria polar a la planta i es combinen amb terrasses volades 1,30m en els plans on no hi ha cossos volats. Aquests cossos volats tancats i les terrasses queden separats pels patis mixtos abans descrits. Amb aquesta geometria s’ajusten les mides excessivament llargues dels plans de les façanes de Planejament.

A les zones volades obertes, unes costelles laterals divideixen les diferents terrasses, amb una combinació de panells fixos de pales verticals fixes i de panells corredissos, que permetrien el control de l’assolellament i de la intimitat de la llar.