Conjunt de 156 habitatges, locals comercials i aparcament a Badalona

Dates1997-2000
EmplaçamentMontigalà. Badalona
ClientUrbis
Superfície18.500 m2
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió
AparelladorJaume Viñals, Eduard Rodríguez
Enginyer estructuraIADE
Enginyer instal·lacionsLluís Duart
ImatgesAleix Bagué


PREMI BIENNAL CIUTAT DE BADALONA | 2000

El projecte proposa un edifici en forma d’arc, orientat a sud, que s’adapta al traçat del vial Nord de la Travessia de Montigalà i a una situació especial en el territori, just en el punt més alt del Carrer de Sant Jeroni.

Es recull la proposta assenyalada en el PERI sobre la subdivisió de la totalitat del volum. En primer lloc, s’articula l’edifici en tres cossos, que tipològicament es corresponen amb habitatges passants servits per nuclis d’accés a dos per replà; en segon lloc, en la part orientada a sud i a la ciutat de Badalona, l’edificació s’esglaona en dues peces per tal de minorar l’efecte del volum total.

Aquest desglossament es fa correspondre amb un canvi tipològic dels habitatges ubicats a les plantes sisena i setena: habitatges dúplex.

Conjunt de 156 habitatges, locals comercials i aparcament a Badalona

Dates1997-2000
EmplaçamentMontigalà. Badalona
ClientUrbis
Superfície18.500 m2
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió
AparelladorJaume Viñals, Eduard Rodríguez
Enginyer estructuraIADE
Enginyer instal·lacionsLluís Duart
ImatgesAleix Bagué


PREMI BIENNAL CIUTAT DE BADALONA | 2000

El projecte proposa un edifici en forma d’arc, orientat a sud, que s’adapta al traçat del vial Nord de la Travessia de Montigalà i a una situació especial en el territori, just en el punt més alt del Carrer de Sant Jeroni.

Es recull la proposta assenyalada en el PERI sobre la subdivisió de la totalitat del volum. En primer lloc, s’articula l’edifici en tres cossos, que tipològicament es corresponen amb habitatges passants servits per nuclis d’accés a dos per replà; en segon lloc, en la part orientada a sud i a la ciutat de Badalona, l’edificació s’esglaona en dues peces per tal de minorar l’efecte del volum total.

Aquest desglossament es fa correspondre amb un canvi tipològic dels habitatges ubicats a les plantes sisena i setena: habitatges dúplex.