Conjunt de 137 habitatges, locals comercials, un aparcament públic i un centre cívic a Vilanova i la Geltrú.

Dates2003-2007
EmplaçamentVilanova i la Geltrú
ClientContratas y Obras, E.C.S.A.
Superfície39.508 m2
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió
AparelladorJoan Vilella, Frederic Cisternas
Enginyer estructuraStatic, Gerardo Rodríguez
Enginyer instal·lacionsIndex-3
ImatgesLourdes Jansana


Projecte d’un conjunt de 137 habitatges (97 lliures i 40 protegits), locals comercials, aparcaments, urbanització i un centre cívic municipal, en el solar ocupat per l’antic camp de futbol de Vilanova i la Geltrú.

La volumetria ve determinada pels paràmetres que fixa l’Estudi de Detall, això és, quatre edificis tres dels quals formant entre mitgeres una “U”, amb alçades que varien de planta baixa i quatre plantes a l’edifici C a planta baixa i dues plantes a l’edifici A. I un altre edifici, el D, aïllat donant façana a Rambla Sant Jordi, i alhora tancant el pati interior.

 

Es proposa un espai públic central, fàcilment accessible des dels carrers perimetrals de la illa. Aquest espai, queda limitat per les plantes baixes comercials dels edificis i per l’equipament públic.

Conjunt de 137 habitatges, locals comercials, un aparcament públic i un centre cívic a Vilanova i la Geltrú.

Dates2003-2007
EmplaçamentVilanova i la Geltrú
ClientContratas y Obras, E.C.S.A.
Superfície39.508 m2
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió
AparelladorJoan Vilella, Frederic Cisternas
Enginyer estructuraStatic, Gerardo Rodríguez
Enginyer instal·lacionsIndex-3
ImatgesLourdes Jansana


Projecte d’un conjunt de 137 habitatges (97 lliures i 40 protegits), locals comercials, aparcaments, urbanització i un centre cívic municipal, en el solar ocupat per l’antic camp de futbol de Vilanova i la Geltrú.

La volumetria ve determinada pels paràmetres que fixa l’Estudi de Detall, això és, quatre edificis tres dels quals formant entre mitgeres una “U”, amb alçades que varien de planta baixa i quatre plantes a l’edifici C a planta baixa i dues plantes a l’edifici A. I un altre edifici, el D, aïllat donant façana a Rambla Sant Jordi, i alhora tancant el pati interior.

 

Es proposa un espai públic central, fàcilment accessible des dels carrers perimetrals de la illa. Aquest espai, queda limitat per les plantes baixes comercials dels edificis i per l’equipament públic.