Conjunt de 117 habitatges a Molins de Rei

Dates2009 - 2023
EmplaçamentMolins de Rei
ClientIMPSOL
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió, Cristóbal Fernández
AparelladorFerran Pelegrina i Associats
Enginyer estructuraBAC
Enginyer instal·lacionsBAC


L’aplicació del Decret d’Habitabilitat és determinant per la configuració volumètrica del conjunt. Donat que la ventilació creuada es pot aconseguir amb habitatges passants o amb habitatges en cantonada, s’ha redimensionat el perfil de la planta dels edificis amb la introducció de patis mixtos de 4m d’amplada oberts a façana, que no computen a nivell d’edificabilitat. Aquests patis, alhora que pauten la llargada dels edificis, donen façanes laterals de ventilació.

Conjunt de 117 habitatges a Molins de Rei

Dates2009 - 2023
EmplaçamentMolins de Rei
ClientIMPSOL
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió, Cristóbal Fernández
AparelladorFerran Pelegrina i Associats
Enginyer estructuraBAC
Enginyer instal·lacionsBAC


L’aplicació del Decret d’Habitabilitat és determinant per la configuració volumètrica del conjunt. Donat que la ventilació creuada es pot aconseguir amb habitatges passants o amb habitatges en cantonada, s’ha redimensionat el perfil de la planta dels edificis amb la introducció de patis mixtos de 4m d’amplada oberts a façana, que no computen a nivell d’edificabilitat. Aquests patis, alhora que pauten la llargada dels edificis, donen façanes laterals de ventilació.