Conjunt de 103 habitatges, 7 locals comercials, 110 places d’aparcament i zona enjardinada comunitària a Mataró

Dates2015 - 2018
EmplaçamentMataró
ClientBuildingcenter
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió
AparelladorAmunt 41
Enginyer estructuraSTATIC
Enginyer instal·lacionsJSS
ImatgesDespatx


Dues etapes. La volumetria resultant permet una clara i endreçada execució en dues etapes. Cadascuna d’aquestes dues etapes, són complertes. És a dir, inclouen els espais comercials, d’aparcament i trasters sense condicionar-se una amb l’altra.

Tipologies / Nuclis d’accessos verticals. Es resol tot el conjunt amb només cinc nuclis d’accessos verticals amb un ascensor. Cada nucli es situa en correspondència als diferents sectors que determinen les juntes de dilatació. Cada nucli dóna accés a entre 4,5,6 i 8 habitatges per replà, reduint al màxim els espais comunitaris i les despeses de manteniment. Aprofitat les fondàries de planejament, els habitatges es situen cara a cara amb cada façana, de manera que no hi ha façanes secundàries.

Planta baixa. Aprofitant que l’ordenació estableix una zona central d’espai enjardinat comunitari, es planteja que tots els accessos a les porteries es facin des d’aquest espai, accessible des dels espais porxats controlats que estan determinants en els carrers Pacheco i Floridablanca, en sentit longitudinal, i des de l’espai obert en el front del carrer Herrera .

Primera Etapa.

  1. Edifici carrer Francisco Herrera.

Aprofitant el canvi d’alçada d’una planta entre el tram que fa cantonada entre aquest carrer i el carrer Floridablanca, es fa un tall a partir del sostre de la planta baixa comercial, de forma que la part frontal al carrer Herrera queda, ara, a quatre vents, permetent la ventilació i la il·luminació de les estances que es situen a la zona lateral que, d’altra manera, plantejaria problemes pràcticament irresolubles d’habitabilitat.

  1. Edifici carrer Floridablanca / carrer Antoni Viladomat.

Està resolt a partir d’establir els dos junts de dilatació. Per tant, té tres nuclis d’escala.

Segona Etapa.

Edifici situat entre els carrers Herrera, Pacheco, Viladomat i pati d’illa.

Locals comercials. Degut a la disposició de les porteries, els locals comercials disposen de tots els fronts als carrers perimetrals, sense interrupcions i amb possibilitat de ser únics o de subdivisió lliure, amb el límit de la zona ocupada per la rampa d’accés a l’aparcament i l’espai de reserva del Centre de Transformació.

Conjunt de 103 habitatges, 7 locals comercials, 110 places d’aparcament i zona enjardinada comunitària a Mataró

Dates2015 - 2018
EmplaçamentMataró
ClientBuildingcenter
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió
AparelladorAmunt 41
Enginyer estructuraSTATIC
Enginyer instal·lacionsJSS
ImatgesDespatx


Dues etapes. La volumetria resultant permet una clara i endreçada execució en dues etapes. Cadascuna d’aquestes dues etapes, són complertes. És a dir, inclouen els espais comercials, d’aparcament i trasters sense condicionar-se una amb l’altra.

Tipologies / Nuclis d’accessos verticals. Es resol tot el conjunt amb només cinc nuclis d’accessos verticals amb un ascensor. Cada nucli es situa en correspondència als diferents sectors que determinen les juntes de dilatació. Cada nucli dóna accés a entre 4,5,6 i 8 habitatges per replà, reduint al màxim els espais comunitaris i les despeses de manteniment. Aprofitat les fondàries de planejament, els habitatges es situen cara a cara amb cada façana, de manera que no hi ha façanes secundàries.

Planta baixa. Aprofitant que l’ordenació estableix una zona central d’espai enjardinat comunitari, es planteja que tots els accessos a les porteries es facin des d’aquest espai, accessible des dels espais porxats controlats que estan determinants en els carrers Pacheco i Floridablanca, en sentit longitudinal, i des de l’espai obert en el front del carrer Herrera .

Primera Etapa.

  1. Edifici carrer Francisco Herrera.

Aprofitant el canvi d’alçada d’una planta entre el tram que fa cantonada entre aquest carrer i el carrer Floridablanca, es fa un tall a partir del sostre de la planta baixa comercial, de forma que la part frontal al carrer Herrera queda, ara, a quatre vents, permetent la ventilació i la il·luminació de les estances que es situen a la zona lateral que, d’altra manera, plantejaria problemes pràcticament irresolubles d’habitabilitat.

  1. Edifici carrer Floridablanca / carrer Antoni Viladomat.

Està resolt a partir d’establir els dos junts de dilatació. Per tant, té tres nuclis d’escala.

Segona Etapa.

Edifici situat entre els carrers Herrera, Pacheco, Viladomat i pati d’illa.

Locals comercials. Degut a la disposició de les porteries, els locals comercials disposen de tots els fronts als carrers perimetrals, sense interrupcions i amb possibilitat de ser únics o de subdivisió lliure, amb el límit de la zona ocupada per la rampa d’accés a l’aparcament i l’espai de reserva del Centre de Transformació.