Conjunt de 100 habitatges, locals comercials, aparcament i un edifici d’oficines a Vic

Dates2006 – 2011
EmplaçamentSector antiga fàbrica Colomer i Munmany. Vic
ClientVolumètric Constructora Promotora, SLU
Superfície12.231 m2
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió, Esteve Puigdegolas
AparelladorToni Rodon
Enginyer estructuraSTATIC, Gerardo Rodríguez
Enginyer instal·lacionsPGI / Caballé & Associats Enginyers, SL
ImatgesLluís Casals / Despatx


El projecte es el resultat de l’anàlisi de volums a partir de diversos estudis previs per recollir les condicions particulars del lloc i del planejament: front de façana al Riu Mèder, les estrictes condicions volumètriques definides a la Modificació Puntual del PGMOUT, l’elevada densitat i la gran ocupació en planta baixa per resoldre el sostre comercial.

La proposta final vol ser una solució simple i pausada, a partir de l’organització de tot el programa en dos únics edificis amb alçades uniformes. En una disposició que permet la creació d’un espai lliure entre les dues noves edificacions, afavorint el traspàs a la futura Rambla del Mèder.

Es tracta d’un edifici de planta baixa i quatre plantes pis. La proposta organitza a les plantes pis una edificació contínua d’onze escales d’habitatges en forma de illa semitancada. L’edifici queda alineat a la Rambla del Mèder i al carrer del Pellaire Dulcet, i alineat i enretirat 8m respecte el carrer de l’Hospital d’en Cloquer. A la façana est defineix un inflexió sobre el nou espai de vianants entre els dos edificis.

L’edifici conté un total de cent habitatges repartits en onze escales. Aquests habitatges resolen un programa de dos i tres dormitoris segons les condicions dimensionals de l’edificació.

Conjunt de 100 habitatges, locals comercials, aparcament i un edifici d’oficines a Vic

Dates2006 – 2011
EmplaçamentSector antiga fàbrica Colomer i Munmany. Vic
ClientVolumètric Constructora Promotora, SLU
Superfície12.231 m2
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió, Esteve Puigdegolas
AparelladorToni Rodon
Enginyer estructuraSTATIC, Gerardo Rodríguez
Enginyer instal·lacionsPGI / Caballé & Associats Enginyers, SL
ImatgesLluís Casals / Despatx


El projecte es el resultat de l’anàlisi de volums a partir de diversos estudis previs per recollir les condicions particulars del lloc i del planejament: front de façana al Riu Mèder, les estrictes condicions volumètriques definides a la Modificació Puntual del PGMOUT, l’elevada densitat i la gran ocupació en planta baixa per resoldre el sostre comercial.

La proposta final vol ser una solució simple i pausada, a partir de l’organització de tot el programa en dos únics edificis amb alçades uniformes. En una disposició que permet la creació d’un espai lliure entre les dues noves edificacions, afavorint el traspàs a la futura Rambla del Mèder.

Es tracta d’un edifici de planta baixa i quatre plantes pis. La proposta organitza a les plantes pis una edificació contínua d’onze escales d’habitatges en forma de illa semitancada. L’edifici queda alineat a la Rambla del Mèder i al carrer del Pellaire Dulcet, i alineat i enretirat 8m respecte el carrer de l’Hospital d’en Cloquer. A la façana est defineix un inflexió sobre el nou espai de vianants entre els dos edificis.

L’edifici conté un total de cent habitatges repartits en onze escales. Aquests habitatges resolen un programa de dos i tres dormitoris segons les condicions dimensionals de l’edificació.