Conjunt de 100 habitatges i un edifici d’oficines a Vic

Dates2006 – 2011
EmplaçamentSector antiga fàbrica Colomer i Munmany. Vic
ClientVolumetric Constructora Promotora, SLU
Superfície4.610 m2
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió, Esteve Puigdengolas
AparelladorToni Rodon
Enginyer estructuraSTATIC, Gerardo Rodríguez
Enginyer instal·lacionsPGI / Caballé & Associats Enginyers, SL
ImatgesLluís Casals, despatx


El projecte es el resultat de l’anàlisi de volums a partir de diversos estudis previs per recollir les condicions particulars del lloc i del planejament: front de façana al Riu Mèder, les estrictes condicions volumètriques definides a la Modificació Puntual del PGMOUT, l’elevada densitat i la gran ocupació en planta baixa per resoldre el sostre comercial.

La proposta final vol ser  una solució simple  i pausada, a partir de l’organització de tot el programa en dos únics edificis amb alçades uniformes. En una disposició que permet la creació d’un espai lliure entre les dues noves edificacions, afavorint el traspàs a la futura Rambla del Mèder.

Es tracta d’un edifici de planta baixa i vuit plantes pis. Seguint el criteri de projecte d’independitzar aquesta edificació, s’ha adoptat una forma de paral·lelepípede per accentuar la seva verticalitat a les testes.

Les quatre façanes estan formades per franges verticals de xapa d’alumini extrudida formant una greca vertical i franges verticals formades per parts vidriades i vidres serigrafiats.

Conjunt de 100 habitatges i un edifici d’oficines a Vic

Dates2006 – 2011
EmplaçamentSector antiga fàbrica Colomer i Munmany. Vic
ClientVolumetric Constructora Promotora, SLU
Superfície4.610 m2
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió, Esteve Puigdengolas
AparelladorToni Rodon
Enginyer estructuraSTATIC, Gerardo Rodríguez
Enginyer instal·lacionsPGI / Caballé & Associats Enginyers, SL
ImatgesLluís Casals, despatx


El projecte es el resultat de l’anàlisi de volums a partir de diversos estudis previs per recollir les condicions particulars del lloc i del planejament: front de façana al Riu Mèder, les estrictes condicions volumètriques definides a la Modificació Puntual del PGMOUT, l’elevada densitat i la gran ocupació en planta baixa per resoldre el sostre comercial.

La proposta final vol ser  una solució simple  i pausada, a partir de l’organització de tot el programa en dos únics edificis amb alçades uniformes. En una disposició que permet la creació d’un espai lliure entre les dues noves edificacions, afavorint el traspàs a la futura Rambla del Mèder.

Es tracta d’un edifici de planta baixa i vuit plantes pis. Seguint el criteri de projecte d’independitzar aquesta edificació, s’ha adoptat una forma de paral·lelepípede per accentuar la seva verticalitat a les testes.

Les quatre façanes estan formades per franges verticals de xapa d’alumini extrudida formant una greca vertical i franges verticals formades per parts vidriades i vidres serigrafiats.