Concurs per un conjunt de 305 habitatges a Trinitat Nova

Dates2000
EmplaçamentTrinitat Nova. Barcelona
ClientINCASOL
Superfície30.876,54 m2
ArquitectesJoan Pascual
ImatgesDespatx


PARTICIPACIÓ CONCURS RESTRINGIT | 2000

 

El barri de la Trinitat Nova, situat al Coll de Finestrelles, és una mostra d’urbanització vertical de la ciutat moderna, resultat d’una resposta precipitada a la demanda d’habitatge dels anys cinquanta-seixanta, provocada per l’allau migratori.

L’organització volumètrica que proposem parteix dels dos requeriments principals del concurs: fer possible l’edificació de 250 habitatges protegits en uns terrenys amb una topografia molt complexa i una relació i articulació entre els diferents edificis del conjunt que garanteixin el màxim de transparència i connexió cap el parc de Collcerola i les instal·lacions esportives veïnes.

Es proposa subdividir el sostre edificable en tres edificis, de manera que apareixen espais públics intermedis de connexió d’aquests dos àmbits. A cada cos, un nucli d’accessos serveix a 7 i 6 habitatges respectivament. La ubicació d’aquests nuclis constitueix l’espina dorsal dels edificis, organitzant-se al seu voltant els diferents habitatges. La pressió que el nucli d’accés fa sobre la planta provoca la configuració en forma de cunya de tot l’edifici, que s’estreny a les parts frontals dels carrers i s’obre als trams centrals, evitant que l’edifici sigui el resultat directe d’una organització només funcional. En aquest sentit, no es fa altre cosa que recollir els suggeriments que altres arts fan al mon de l’arquitectura: modelar els edificis, introduir escletxes d’iluminació dels accessos centrals, buidar i donar relleu a cossos inicialment primaris i pautar i suavitzar l’organització dels espais públics exteriors.

Concurs per un conjunt de 305 habitatges a Trinitat Nova

Dates2000
EmplaçamentTrinitat Nova. Barcelona
ClientINCASOL
Superfície30.876,54 m2
ArquitectesJoan Pascual
ImatgesDespatx


PARTICIPACIÓ CONCURS RESTRINGIT | 2000

 

El barri de la Trinitat Nova, situat al Coll de Finestrelles, és una mostra d’urbanització vertical de la ciutat moderna, resultat d’una resposta precipitada a la demanda d’habitatge dels anys cinquanta-seixanta, provocada per l’allau migratori.

L’organització volumètrica que proposem parteix dels dos requeriments principals del concurs: fer possible l’edificació de 250 habitatges protegits en uns terrenys amb una topografia molt complexa i una relació i articulació entre els diferents edificis del conjunt que garanteixin el màxim de transparència i connexió cap el parc de Collcerola i les instal·lacions esportives veïnes.

Es proposa subdividir el sostre edificable en tres edificis, de manera que apareixen espais públics intermedis de connexió d’aquests dos àmbits. A cada cos, un nucli d’accessos serveix a 7 i 6 habitatges respectivament. La ubicació d’aquests nuclis constitueix l’espina dorsal dels edificis, organitzant-se al seu voltant els diferents habitatges. La pressió que el nucli d’accés fa sobre la planta provoca la configuració en forma de cunya de tot l’edifici, que s’estreny a les parts frontals dels carrers i s’obre als trams centrals, evitant que l’edifici sigui el resultat directe d’una organització només funcional. En aquest sentit, no es fa altre cosa que recollir els suggeriments que altres arts fan al mon de l’arquitectura: modelar els edificis, introduir escletxes d’iluminació dels accessos centrals, buidar i donar relleu a cossos inicialment primaris i pautar i suavitzar l’organització dels espais públics exteriors.