Concurs per al desenvolupament urbanístic i arquitectònic de la península de Gardony al llac de Velence a Hongria

Dates2008
EmplaçamentLlac de Velence (Hongria)
ClientUpside Investiments
Superfície197.346 m2
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió, Cristóbal Fernández, Josep Ferrando
ImatgesDespatx


Tot el conjunt s’estructura a partir d’una Rambla general situada a continuació de la rotonda d’accés a la península, lleugerament desplaçada cap a est i que serveix per organitzar tant els accessos rodats com el pas dels vianants cap a les unitats residencials privades, cap a la zona recreativa de la Marina i cap el Passeig que forma la ronda del llac.

La volumetria dels edificis és conseqüència tant de les necessitats funcionals que s’estableixen al programa com de consideracions paisatgístiques de l’entorn natural a preservar. Genèricament els edificis d’habitatges es proposen amb cobertes inclinades i poden distingir-se dos tipus: les peces situades en el que poden anomenar-se com alineacions als vials de la xarxa privada poden descriure’s com a cossos aïllats sota una coberta ideal única, de perfil variable que, de forma semblant a com es modela una ona, cobreix de cop les tres o quatre peces edificades.

 

Per tal d’evitar una implantació de cossos rígids –els habituals prismes d’habitatges- les peces interiors es formalitzen a parir d’un mosaic d’elements modelables que permeten optimitzar la relació entre els espais lliures i els cossos edificats. La forma perimetral dels edificis però no és obstacle per la concreció d’uns habitatges que, funcional i espacialment, tinguin la regularitat desitjable.

Concurs per al desenvolupament urbanístic i arquitectònic de la península de Gardony al llac de Velence a Hongria

Dates2008
EmplaçamentLlac de Velence (Hongria)
ClientUpside Investiments
Superfície197.346 m2
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió, Cristóbal Fernández, Josep Ferrando
ImatgesDespatx


Tot el conjunt s’estructura a partir d’una Rambla general situada a continuació de la rotonda d’accés a la península, lleugerament desplaçada cap a est i que serveix per organitzar tant els accessos rodats com el pas dels vianants cap a les unitats residencials privades, cap a la zona recreativa de la Marina i cap el Passeig que forma la ronda del llac.

La volumetria dels edificis és conseqüència tant de les necessitats funcionals que s’estableixen al programa com de consideracions paisatgístiques de l’entorn natural a preservar. Genèricament els edificis d’habitatges es proposen amb cobertes inclinades i poden distingir-se dos tipus: les peces situades en el que poden anomenar-se com alineacions als vials de la xarxa privada poden descriure’s com a cossos aïllats sota una coberta ideal única, de perfil variable que, de forma semblant a com es modela una ona, cobreix de cop les tres o quatre peces edificades.

 

Per tal d’evitar una implantació de cossos rígids –els habituals prismes d’habitatges- les peces interiors es formalitzen a parir d’un mosaic d’elements modelables que permeten optimitzar la relació entre els espais lliures i els cossos edificats. La forma perimetral dels edificis però no és obstacle per la concreció d’uns habitatges que, funcional i espacialment, tinguin la regularitat desitjable.