Concurs nou edifici corporatiu “Casa de les Lletres” a Barcelona

Dates2018
EmplaçamentPoblenou, Barcelona
ClientBIMSA
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió, Esteve Puigdengolas


PARTICIPACIÓ CONCURS RESTRINGIT

La dificultat de la doble protecció al sol (amb necessitat de paraments verticals a ponent i horitzontals a sud), ha estat una de les dificultats principals del projecte. No s’ha volgut optar per una solució genèrica de lames verticals mòbils, que portaria directament a una imatge molt repetida en edificis terciaris. Ha aparegut una imatge evocadora d’una gran estanteria de llibres que recorda emotivament el destí de l’edifici. Després de moltes proves i maquetes de treball per a verificar el seu correcte funcionament, la podem descriure d’una manera senzilla: dins de cadascun dels pòrtics de 7,40m i subdividits en els nivells 1,2, i 3, uns paraments horitzontals fixos cobreixen l’assolellament a sud, pel que se separen entre si per a generar ombra segons un angle de 60º, alhora que es combinen amb uns paraments verticals també fixos, en forma de llibre obert que té les seves cares a 90º a ponent. La cara nord d’aquestes lames verticals, és totalment opaca; la sud és perforada, permetent el pas de la vista i l’entrada d’una mica de sol a l’hivern. En un últim ajust, sobre cada espai possible interior, 1/3 del brisoleil es forma amb lames verticals orientables mecànicament a voluntat de l’usuari.

Concurs nou edifici corporatiu “Casa de les Lletres” a Barcelona

Dates2018
EmplaçamentPoblenou, Barcelona
ClientBIMSA
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió, Esteve Puigdengolas


PARTICIPACIÓ CONCURS RESTRINGIT

La dificultat de la doble protecció al sol (amb necessitat de paraments verticals a ponent i horitzontals a sud), ha estat una de les dificultats principals del projecte. No s’ha volgut optar per una solució genèrica de lames verticals mòbils, que portaria directament a una imatge molt repetida en edificis terciaris. Ha aparegut una imatge evocadora d’una gran estanteria de llibres que recorda emotivament el destí de l’edifici. Després de moltes proves i maquetes de treball per a verificar el seu correcte funcionament, la podem descriure d’una manera senzilla: dins de cadascun dels pòrtics de 7,40m i subdividits en els nivells 1,2, i 3, uns paraments horitzontals fixos cobreixen l’assolellament a sud, pel que se separen entre si per a generar ombra segons un angle de 60º, alhora que es combinen amb uns paraments verticals també fixos, en forma de llibre obert que té les seves cares a 90º a ponent. La cara nord d’aquestes lames verticals, és totalment opaca; la sud és perforada, permetent el pas de la vista i l’entrada d’una mica de sol a l’hivern. En un últim ajust, sobre cada espai possible interior, 1/3 del brisoleil es forma amb lames verticals orientables mecànicament a voluntat de l’usuari.