Concurs equipament públic (biblioteca, arxiu municipal i seu del districte) a la plaça Sarrià de Barcelona

Dates2013
EmplaçamentPlaça de Sarrià. Barcelona
ClientAjuntament de Barcelona
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió, Esteve Puigdengolas
ImatgesPlay Time


La proposta volumètrica és el resultat d’una reflexió obligada per dos punts principals:

1. La singularitat de l’àmbit on s’emplaça, on podem diferenciar, com a mínim dos fronts diferents; el que s’obre cap a la plaça de Sarrià i l’església de Sant Vicenç, i els que conformen els seus plans laterals, entenent com a plans laterals, no només el del Passeig de la Bonanova i el carrer Menor de Sarrià, sinó també el que originarà el compliment de la normativa que obliga a deixar un pati de 3m d’amplada, de diàmetre en tot al llarg de la mitgera, amb l’edifici residencial al que s’accedeix des del número 117 del Passeig de la Bonanova, i amb el seu front principal encarat a la Via Augusta.

2. La necessitat de proposar una solució constructiva i estructural en relació al subsòl del solar que està travessat en diagonal pel túnel de FGC, amb una volta que es situa a uns 13m per sota la rasant de la Plaça. Serà imprescindible la construcció de bigues amb un cantell per sobre els 3m per estintolar l’estructura de pilars de l’edifici per tal de no afectar a la volta del FGC.

Concurs equipament públic (biblioteca, arxiu municipal i seu del districte) a la plaça Sarrià de Barcelona

Dates2013
EmplaçamentPlaça de Sarrià. Barcelona
ClientAjuntament de Barcelona
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió, Esteve Puigdengolas
ImatgesPlay Time


La proposta volumètrica és el resultat d’una reflexió obligada per dos punts principals:

1. La singularitat de l’àmbit on s’emplaça, on podem diferenciar, com a mínim dos fronts diferents; el que s’obre cap a la plaça de Sarrià i l’església de Sant Vicenç, i els que conformen els seus plans laterals, entenent com a plans laterals, no només el del Passeig de la Bonanova i el carrer Menor de Sarrià, sinó també el que originarà el compliment de la normativa que obliga a deixar un pati de 3m d’amplada, de diàmetre en tot al llarg de la mitgera, amb l’edifici residencial al que s’accedeix des del número 117 del Passeig de la Bonanova, i amb el seu front principal encarat a la Via Augusta.

2. La necessitat de proposar una solució constructiva i estructural en relació al subsòl del solar que està travessat en diagonal pel túnel de FGC, amb una volta que es situa a uns 13m per sota la rasant de la Plaça. Serà imprescindible la construcció de bigues amb un cantell per sobre els 3m per estintolar l’estructura de pilars de l’edifici per tal de no afectar a la volta del FGC.