Concurs Edificis Can Jaumeandreu a Barcelona

Dates2003
EmplaçamentPoblenou. Barcelona
ClientUniversitat Oberta de Catalunya
Superfície15.557,34 m2
ArquitectesJoan Pascual


PARTICIPACIÓ EN CONCURS RESTRINGIT | 2003

Urbanísticament, el repte principal del projecte era el de treballar en conjunt les cinc peces bàsiques que el formen: Can Jaumandreu, la xemeneia, els edificis B i C i els espais lliures intermedis. D’una manera senzilla podem descriure’l com la juxtaposició d’una sèrie de peces rectangulars que giren sobre l’espai enjardinat central i sobre la xemeneia, i s’alineen amb els vials perimetrals per tal de donar continuïtat als carrers i que intenten incorporar a la xemeneia com una referència visual que va més enllà de l’àmbit de la pròpia illa.

Concurs Edificis Can Jaumeandreu a Barcelona

Dates2003
EmplaçamentPoblenou. Barcelona
ClientUniversitat Oberta de Catalunya
Superfície15.557,34 m2
ArquitectesJoan Pascual


PARTICIPACIÓ EN CONCURS RESTRINGIT | 2003

Urbanísticament, el repte principal del projecte era el de treballar en conjunt les cinc peces bàsiques que el formen: Can Jaumandreu, la xemeneia, els edificis B i C i els espais lliures intermedis. D’una manera senzilla podem descriure’l com la juxtaposició d’una sèrie de peces rectangulars que giren sobre l’espai enjardinat central i sobre la xemeneia, i s’alineen amb els vials perimetrals per tal de donar continuïtat als carrers i que intenten incorporar a la xemeneia com una referència visual que va més enllà de l’àmbit de la pròpia illa.