Concurs edifici corporatiu INCASOL a la Zona Franca a L’Hospitalet de Llobregat

Dates2008
EmplaçamentZona Franca. L’Hospitalet de Llobregat
ClientINCASOL
Superfície10.000 m2 sobre rasant
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió, Cristóbal Fernández
AparelladorTècnics G-3
Enginyer estructuraSTATIC, Gerardo Rodríguez
Enginyer instal·lacionsLluís J. Duart, S.L.
ImatgesDespatx


PARTICIPACIÓ CONCURS RESTRINGIT | 2008

El volum edificat es modela aprofitant que la superfície del solar i el número de plantes normatius, permet esgotar tot el sostre edificable sense ocupar la totalitat de la parcel·la. Al voltant d’un nucli de plantes rectangular de 9×20,50m on es situen els accessos verticals, la planta s’alinea en primera instància amb el carrer de les Ciències i amb la façana sud, encarada a l’espai enjardinat. Es reajusten les alineacions del carrer de l’Alumini, obrint l’espai públic de la cantonada, on es situa l’accés a l’edifici a través d’una zona porxada i de la façana a ponent veïna, donant un pas enrere per suavitzar les diferències entre els dos edificis.

Com a resultat d’aquest procés la planta agafa la forma d’una papallona d’ales de simetria polar, comprimint-se cap a les zones de circulacions de persones i obrint-se en dos grans superfícies que disposen pràcticament de quatre façanes. Són plantes diàfanes on resulta molt senzill ubicar les peces tancades dels despatxos i els espais oberts que determina el programa.

Concurs edifici corporatiu INCASOL a la Zona Franca a L’Hospitalet de Llobregat

Dates2008
EmplaçamentZona Franca. L’Hospitalet de Llobregat
ClientINCASOL
Superfície10.000 m2 sobre rasant
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió, Cristóbal Fernández
AparelladorTècnics G-3
Enginyer estructuraSTATIC, Gerardo Rodríguez
Enginyer instal·lacionsLluís J. Duart, S.L.
ImatgesDespatx


PARTICIPACIÓ CONCURS RESTRINGIT | 2008

El volum edificat es modela aprofitant que la superfície del solar i el número de plantes normatius, permet esgotar tot el sostre edificable sense ocupar la totalitat de la parcel·la. Al voltant d’un nucli de plantes rectangular de 9×20,50m on es situen els accessos verticals, la planta s’alinea en primera instància amb el carrer de les Ciències i amb la façana sud, encarada a l’espai enjardinat. Es reajusten les alineacions del carrer de l’Alumini, obrint l’espai públic de la cantonada, on es situa l’accés a l’edifici a través d’una zona porxada i de la façana a ponent veïna, donant un pas enrere per suavitzar les diferències entre els dos edificis.

Com a resultat d’aquest procés la planta agafa la forma d’una papallona d’ales de simetria polar, comprimint-se cap a les zones de circulacions de persones i obrint-se en dos grans superfícies que disposen pràcticament de quatre façanes. Són plantes diàfanes on resulta molt senzill ubicar les peces tancades dels despatxos i els espais oberts que determina el programa.