Casa Consistorial i urbanització a Santa Coloma de Cervelló

Dates1993 - 1997
EmplaçamentSanta Coloma de Cervelló
ClientDiputació de Barcelona
Superfície1.463,40 m2
ArquitectesJoan Pascual
AparelladorFrancesc García
Enginyer estructuraPaco de las Heras
Enginyer instal·lacionsLluís Duart
ImatgesDespatx


El nou ajuntament de Santa Coloma de Cervelló està situat en una de les urbanitzacions que prolonguen un casc antic de reduïdes dimensions. El solar de forma rectangular, presenta un fort desnivell de 7,50m entre els fronts més llargs.

La implantació d’un volum d’edificació molt superior a les mides de les peces residencial veïnes i l’encaix en una secció topogràfica molt complexa eren els punts més importants a resoldre.

Amb les premisses anteriors, es va projectar un edifici de seccions decalades, format genèricament per dos cossos juxtaposats, encarats respectivament cap al casc antic i cap els nous espais que naixeran amb l’aparició de nou sòl urbà. Dos plantes transversals es situen per sobre de la rasant superior del solar, altres dos, longitudinals es situen per sota.

L’edifici està lleugerament desplaçat cap un costat del solar, justament per generar a través de la pròpia situació la Plaça de l’ajuntament i encarar la seva façana principal cap aquest nou espai i el casc antic de la vila de Santa Coloma.

Casa Consistorial i urbanització a Santa Coloma de Cervelló

Dates1993 - 1997
EmplaçamentSanta Coloma de Cervelló
ClientDiputació de Barcelona
Superfície1.463,40 m2
ArquitectesJoan Pascual
AparelladorFrancesc García
Enginyer estructuraPaco de las Heras
Enginyer instal·lacionsLluís Duart
ImatgesDespatx


El nou ajuntament de Santa Coloma de Cervelló està situat en una de les urbanitzacions que prolonguen un casc antic de reduïdes dimensions. El solar de forma rectangular, presenta un fort desnivell de 7,50m entre els fronts més llargs.

La implantació d’un volum d’edificació molt superior a les mides de les peces residencial veïnes i l’encaix en una secció topogràfica molt complexa eren els punts més importants a resoldre.

Amb les premisses anteriors, es va projectar un edifici de seccions decalades, format genèricament per dos cossos juxtaposats, encarats respectivament cap al casc antic i cap els nous espais que naixeran amb l’aparició de nou sòl urbà. Dos plantes transversals es situen per sobre de la rasant superior del solar, altres dos, longitudinals es situen per sota.

L’edifici està lleugerament desplaçat cap un costat del solar, justament per generar a través de la pròpia situació la Plaça de l’ajuntament i encarar la seva façana principal cap aquest nou espai i el casc antic de la vila de Santa Coloma.