Edifici de 24 habitatges i residència a Barcelona

Dates2015 - En construcció
EmplaçamentBarcelona
ClientUniq
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió
AparelladorGestpro Tècnics (Mònica Esteve i Pau Ochoa)
Enginyer estructuraCapilla Mónaco (projecte bàsic i executiu), BGG Estructures, Recerca i Rehabilitació, SLP (obra)
Enginyer instal·lacionsEstudis ESL


El tractament del conjunt edificatori serà unitari. La profunditat edificable es correspondrà amb l’actual, preservant també la façana interior d’illa i la façana lateral nord-oest.

L’equipament proposat té una configuració de planta baixa, altell i sis plantes pis sobre rasant, dues de les quals són afegides a les actuals reculades dos metres respecte de la façana principal.

Edifici de 24 habitatges i residència a Barcelona

Dates2015 - En construcció
EmplaçamentBarcelona
ClientUniq
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió
AparelladorGestpro Tècnics (Mònica Esteve i Pau Ochoa)
Enginyer estructuraCapilla Mónaco (projecte bàsic i executiu), BGG Estructures, Recerca i Rehabilitació, SLP (obra)
Enginyer instal·lacionsEstudis ESL


El tractament del conjunt edificatori serà unitari. La profunditat edificable es correspondrà amb l’actual, preservant també la façana interior d’illa i la façana lateral nord-oest.

L’equipament proposat té una configuració de planta baixa, altell i sis plantes pis sobre rasant, dues de les quals són afegides a les actuals reculades dos metres respecte de la façana principal.