Concurs CAP a Vilassar de Dalt

Dates2008
EmplaçamentVilassar de Dalt
ClientVISERMA
Superfície1.015 m2
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió, Cristóbal Fernández
ImatgesDespatx


PARTICIPACIÓ CONCURS RESTRINGIT | 2008

El nou CAP es proposa en una única planta, dins d’uns volums que reprodueixen a menor escala les alineacions del solar i que descansa sobre un basament on s’ubica l’aparcament soterrat, desenvolupat en dues plantes partides. Podem dir que les peces que formen el CAP suren per sobre del cos de l’aparcament, alhora que s’enretira de les finques veïnes deixant un ampli espai públic que prolonga els espais lliures de les finques adjacents, preservant i ampliant aquests espais enjardinats. Al carrer Ignasi Iglesias, el CAP s’enretira de l’alineació actual, deixant una vorera més ample d’una banda i permet l’entrada a Can Bruguera de l’altre.

La planta del CAP, que per raons funcionals es proposa desenvolupant la totalitat del programa en un mateix nivell i amb l’accés el més proper possible al casc primigeni de Vilassar de Dalt, és una peça lleugerament romboïdal, d’unes dimensions promig d’uns 39×34 metres que s’organitza en el seu interior, tant espacialment com a nivell de programa, sobre la seqüència d’un accés central i dos patis enjardinats que acullen les consultes i les sales d’espera.

S’ha considerat molt important la morfologia de l’edifici. Patis i lluernaris pauten un volum que, donat que és un cos d’una sola alçada des del carrer Ignasi Iglesias, té una coberta que serà una façana pels edificis veïns. Els plans inclinats dels tres lluernaris i els patis, redimensionen una coberta d’uns 1.000 m2, potser massa gran en relació a l’escala dels edificis veïns.

Concurs CAP a Vilassar de Dalt

Dates2008
EmplaçamentVilassar de Dalt
ClientVISERMA
Superfície1.015 m2
ArquitectesJoan Pascual, Ramon Ausió, Cristóbal Fernández
ImatgesDespatx


PARTICIPACIÓ CONCURS RESTRINGIT | 2008

El nou CAP es proposa en una única planta, dins d’uns volums que reprodueixen a menor escala les alineacions del solar i que descansa sobre un basament on s’ubica l’aparcament soterrat, desenvolupat en dues plantes partides. Podem dir que les peces que formen el CAP suren per sobre del cos de l’aparcament, alhora que s’enretira de les finques veïnes deixant un ampli espai públic que prolonga els espais lliures de les finques adjacents, preservant i ampliant aquests espais enjardinats. Al carrer Ignasi Iglesias, el CAP s’enretira de l’alineació actual, deixant una vorera més ample d’una banda i permet l’entrada a Can Bruguera de l’altre.

La planta del CAP, que per raons funcionals es proposa desenvolupant la totalitat del programa en un mateix nivell i amb l’accés el més proper possible al casc primigeni de Vilassar de Dalt, és una peça lleugerament romboïdal, d’unes dimensions promig d’uns 39×34 metres que s’organitza en el seu interior, tant espacialment com a nivell de programa, sobre la seqüència d’un accés central i dos patis enjardinats que acullen les consultes i les sales d’espera.

S’ha considerat molt important la morfologia de l’edifici. Patis i lluernaris pauten un volum que, donat que és un cos d’una sola alçada des del carrer Ignasi Iglesias, té una coberta que serà una façana pels edificis veïns. Els plans inclinats dels tres lluernaris i els patis, redimensionen una coberta d’uns 1.000 m2, potser massa gran en relació a l’escala dels edificis veïns.