Nursery school design competition Barcelona

Dates2009
SiteBarcelona
ClientAjuntament de Barcelona
ArchitectsJoan Pascual, Ramon Ausió, Cristóbal Fernández
ImagingIn-house


El projecte assumeix el plantejament volumètric senzill que suposa organitzar l’escola bressol en una sola planta. La idea preeminent recau al pati exterior de jocs, situat al centre de la parcel·la, orientat a sud i a redós del qual s’articulen les sis aules, organitzades a les dues franges que l’abracen. Es garanteix d’aquesta manera una bona comunicació entre els espais interiors de les aules i el pati.

L’espai polivalent actua com a ròtula entre l’accés, les peces de servei, les aules i el pati exterior, al que obre una de les seves cares. Aquesta façana, junt amb els lucernaris de coberta, garanteixen un espai ben il·luminat i ventilat.

S’han respectat escrupolosament les alineacions i gàlibs que preveu el planejament, el que contribueix a que l’edifici es situï amb tranquil·litat al seu emplaçament.

Nursery school design competition Barcelona

Dates2009
SiteBarcelona
ClientAjuntament de Barcelona
ArchitectsJoan Pascual, Ramon Ausió, Cristóbal Fernández
ImagingIn-house


El projecte assumeix el plantejament volumètric senzill que suposa organitzar l’escola bressol en una sola planta. La idea preeminent recau al pati exterior de jocs, situat al centre de la parcel·la, orientat a sud i a redós del qual s’articulen les sis aules, organitzades a les dues franges que l’abracen. Es garanteix d’aquesta manera una bona comunicació entre els espais interiors de les aules i el pati.

L’espai polivalent actua com a ròtula entre l’accés, les peces de servei, les aules i el pati exterior, al que obre una de les seves cares. Aquesta façana, junt amb els lucernaris de coberta, garanteixen un espai ben il·luminat i ventilat.

S’han respectat escrupolosament les alineacions i gàlibs que preveu el planejament, el que contribueix a que l’edifici es situï amb tranquil·litat al seu emplaçament.